Pressmeddelande -

Gårdstensbostäder vinner SABOs miljöpris 2004

Gårdstensbostäder AB vinner SABOs miljöpris 2004 för sitt arbete med att involvera barn och ungdom i en demokratisk process i bostadsområdet. Mobilisering, inflytande, och en genomtänkt strategi präglar deras utvecklingsarbete. Temat för årets miljöpris är ”Utvecklande miljöer för barn och unga i bostadsområdet” Vid upprustning av Gårdstensdalen har både barn, ungdomar och vuxna deltagit i planering och skötsel av anläggningarna. Fyra projektledare rekryterades bland de boende som tillsammans med personal och en landskapsarkitekt tog fram ett förslag. Förslaget presenterades sedan i samtliga skolor och i Gårdsstens centrum där 1 800 barn, ungdomar och vuxna fått uttrycka sina åsikter om förslaget. Därefter bildades arbetsgrupper och där 200 personer anmält sig för arbeta fram förslag på anläggningar och hur de ska skötas. Det som är färdigt sköts nu av olika föreningar och organisationer. För att mobilisera ungdomar för ytterligare aktiviteter använde Gårdstensbostäder olika kanaler för att nå dem, som exempel huschefer, Gårdstensbladet, trapphusinformation, föräldra- föreningen i skolan och fritidsgården. Många av dessa aktiviteter drivs nu av ungdomarna. AB HjällboBostaden får ett hedersomnämnande för sitt seriösa arbete med att engagera barn och unga i arbetet med att förbättra utemiljöerna i företagets barnrika bostadsområden. Barnen har gett förslag som HjällboBostaden har tagit ställning till. Företaget har sedan tagit fram åtgärdsplaner utifrån deras idéer och önskemål. Ungdomarna har också själva deltagit i genomförandet. AB Stångåstaden har fått ett hedersomnämnande för att de med ett brett engagemang tagit ansvar för livet mellan husen på ett sätt som kan vara en förebild för andra bostadsföretag. Stångåstaden har samarbetat med olika föreningar och institutioner för att skapa aktiviteter i bostadsområdena. I bredden av aktiviteter kan nämnas fotbollsskola, handbollskollo, simning, teater, dans och musik. Stångåstaden har även tänkt på återbruksbodar och leksaker till utlåning. SABOs miljöpris delas i år ut för tolfte gången. Priset är alltid ett stort äpple men material och konstnärer varierar. Årets jury bestod av Birgitta Nådell, ordf. i juryn, ledamot i SABOs styrelse, Gun-Britt Solberg, miljöansvarig på Hyresgästföreningen Riksförbundet, Sten Göransson, chef på MOVIUM, Centrum för stadens utemiljö, Eva Noren Björn, IPA, Barns rätt till lek, Irene Tallhage Lönn, landskapsarkitekt, Boverket och Ampo Hoff, projektledare, SABO. För ytterligare information, kontakta: Ampo Hoff, SABO, 08-406 55 35 eller se www.sabo.se. Bildtext:: SABO:s miljöpris, ett äpple, som i år är utfört i keramik av Tomas Bergh, Rolfstorp, Varberg. Foto: Paul Hoff, Transjö.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kontakter

Josefin Morge

Presskontakt Presschef Press och medierelationer +46-8-406 55 25