Pressmeddelande -

Hyresgäster och bostadsföretag enas om individuell betalning för el och vatten

Individuell mätning och debitering (IMD) av el och vatten blir allt vanligare i landets flerbostadshus som ett led i att minska energianvändningen i bostadssektorn. Därför presenterar nu Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna en gemensam rekommendation till bostadsföretag och hyresgäster om hur avtal om IMD ska se ut.

IMD innebär att hyresgästernas enskilda användning av el och vatten mäts och att de debiteras för sin förbrukning. Avtalen om IMD ser idag mycket olika ut i olika städer och både fastighetsägare och hyresgäster har därför länge önskat en enhetlig rekommendation om detta. Den presenteras idag och innehåller tydliga riktlinjer som alla parter ställer sig bakom.

- Hyresgästerna är beredda att betala för sin individuella förbrukning av el och vatten, men då måste systemet för mätning och debitering vara rättvist och kunna bekostas genom de besparingar som görs.  För hyresgästerna är det därför bra att vi nu kommit överens om dessa gemensamma utgångspunkter för införande av IMD, säger Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen.

Viktiga delar i rekommendationen är:

  • Individuell mätning och debitering ska bara införas om den nya tekniken, underhållet och de administrativa systemen bekostas genom den besparing som är möjlig att göra. Fastighetens centrala system, anläggningar och lägenheter måste också effektiviseras från grunden innan beslut tas om att införa IMD.
  • Fastighetsägare och hyresgäster ska vara överens om både hyran och andra förändrade villkor som är kopplade till IMD, innan det införs. Parterna ska vara eniga om hur mycket lägre grundhyran ska vara i förhål­lande till tidigare totalhyra samt vad debiterad energi och media ska kosta.
  • Hyresgästen ska ha möjlighet att följa både sin förbrukning och kostnaden, helst i realtid. Debiteringen ska ske månadsvis.

- Våra medlemmar äger tillsammans 1,4 miljoner bostäder. När fler och fler av dem inför individuell mätning och debitering bidrar de på ett konstruktivt sätt till att minska miljöbelastningen. Den gemensamma rekommendationen och ett gott samarbete med hyresgästerna är en förutsättning för det arbetet, säger Kurt Eliason, VD för SABO och Reinhold Lennebo, VD för Fastighetsägarna Sverige.

Bifogas: Individuell mätning och debitering (IMD) – Rekommendation, högerklicka på pdf-symbolen längst ned i detta mejl.

 

Kontakt:
Fastighetsägarna Sverige:Ronny Bergens 070-417 76 20.
Hyresgästföreningen Riksförbundet:
Erik Elmgren 070-623 02 15.
SABO: Anders Johansson 070-535 02 25.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Detta är Sveriges Allmännytta:

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna över 850 000 bostäder. Vi bistår våra medlemmar så de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Presskontakt

Josefin Morge

Presskontakt Presschef Press och medierelationer +46-8-406 55 25