Skip to main content

Klimatdialogen växer – Växjö Energi ny medlem

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2019 09:30 CET

Anders Nordstrand, styrelseordförande för Prisdialogen och vd Sveriges Allmännytta, fotograf: Nadja Hallström

Klimatdialogen har i dagarna fått en ny medlem – Växjö Energi. Det innebär att det nu finns sju medlemmar och vi kan glädja oss åt att Prisdialogens yngre syskon, Klimatdialogen, växer.

Klimatdialogen startade 2019. Det är ett tillägg till Prisdialogen och fjärrvärmeleverantörer som är medlemmar kan utöka dialogen med kunder och andra aktörer för lokalt klimat- och miljöarbete.

Målet att minska klimat- och miljöpåverkan ska uppnås genom lokala dialoger, där fjärrvärmeleverantörer, kunder och eventuellt andra aktörer (till exempel bränsleleverantörer, elnätsbolag eller VA-bolag) diskuterar, samverkar och tar fram planer för hur man lokalt kan arbeta med klimat- och miljöfrågor. Genom Klimatdialogen kan sedan goda lokala exempel göras tillgängliga och spridas för att inspirera till vidare utveckling. Klimatdialogen har sedan tidigare sex företag som medlemmar och vid Prisdialogens senaste styrelsemöte beviljades nu även Växjö Energi medlemskap.

- Att vi redan i slutet av Klimatdialogens första år nu har sju medlemmar känns otroligt roligt, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta och styrelseordförande för Prisdialogen. Jag hoppas och tror att vi kommer att se många nya ansökningar under nästa år.

- Det har varit en mycket positiv respons till initiativet att dra igång Klimatdialogen i Växjö. Till vårt första frukostmöte med tema det hållbara energisystemet kom så många som femtio personer, och engagemanget hos deltagarna var stort, säger Julia Ahlrot, chef för strategi och omvärldsrelationer på Växjö Energi.

Medlemmar i Klimatdialogen är:
Jönköping Energi
Mölndal Energi
Sundsvall Energi
Tekniska Verken i Linköping – medlemskap för både Katrineholm och Linköping
Telge Nät
Växjö Energi
Öresundskraft

Om Prisdialogen och Klimatdialogen
Prisdialogen är en modell för lokal dialog med central prövning, för att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning. År 2019 omfattar Prisdialogen 75 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna, till cirka 2,1 miljoner hushåll. Bakom Prisdialogen står Sveriges Allmännytta, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Energiföretagen Sverige. Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se
Klimatdialogen är ett forum för arbetet med lokala klimat- och miljöfrågor och ett tillval för Prisdialogens medlemmar. Den är, liksom Prisdialogen, ett nationellt initiativ med lokal utgångpunkt. Klimatdialogen erbjuder en struktur och ett arbetssätt att applicera på lokalt miljö- och klimatarbete.

Detta är Sveriges Allmännytta:

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna över 850 000 bostäder. Vi bistår våra medlemmar så de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.