Pressmeddelande -

Ny bok vill stimulera till debatt: Har allmännyttan en framtid?

Ska de allmännyttiga bostadsbolagen erbjuda boende för alla? Eller ska de enbart vara till för dem som inte kan få bostad på annat sätt – så kallad social housing? Kanske har allmännyttan rent av spelat ut sin roll och bör avvecklas? Detta är några av huvudfrågorna i den nya boken ”Korsdrag i allmännyttan”. Boken har tagits fram av SABO för att stimulera till bred och öppen diskussion om allmännyttans framtid och uppdrag. Här ger 16 personer, både kända och okända, sin syn på saken. Dessa öppna samtal förs bland annat mot bakgrund av EU:s konkurrenslagstiftning, de kommunala ägarnas vilja och ambition samt den nationella bostadspolitik som bedrivs - eller inte bedrivs. I boken medverkar Tove Lifvendahl, Göran Greider, Tilde Björfors, Ilmar Reepalu, Mustafa Can, Stellan Lundström, Ayesha, Barbro Engman, Allan Karlsson, Hosam Ansari, Lamin Manjang, Charlotte Axelsson, Anders Lindbom, Lennart Alexandersson, Angeles Bermudez Svankvist samt Jan Åman. En del vill ha en begränsad allmännytta som enbart sysslar med social housing. Andra vill utveckla allmännyttan i helt nya banor. Och vissa tycker att allmännyttan redan idag fungerar alldeles utmärkt och är utsatt för en onyanserad svartmålning av kritikerna. Gemensamt för alla de 16 medverkande är att de känner ett starkt engagemang för boendefrågan och för hur den framtida bostadspolitiken ska utformas. ”Drömmen om ett bra samhälle går genom bostaden”, menar till exempel Dala-Demokratens chefredaktör Göran Greider, som vill ha kvar en allmännytta för alla. Han tycker att allmännyttan bör stärka sin ställning genom att samla ledande ekonomer, sociologer, arkitekter och konstnärer och skapa framtidens bostadsmiljöer. Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi, vill å sin sida ha en mycket mindre allmännytta som bara är till för dem som inte kan skaffa bostad på annat vis. ”Men de människor som behöver bo i allmännyttan ska få en fin bostad av mycket god kvalitet”, understryker Stellan Lundström. Han menar också att allmännyttans hyresnormerande roll måste avskaffas. ”Annars riskerar hyresrätten på sikt att försvinna”. Jan Åman, ledare för Färgfabriken – Centrum för samtida konst och arkitektur, tycker att allmännyttan ska axla rollen som samhällsutvecklare med en tydlig vision. ”Allmännyttan måste bli en del av The Great Swedish Social Makeover, annars är det bara att lägga ner”. För ytterligare information och rekvisition av boken www.sabo.se Kontakta Lena Liljendahl, informatör på SABO. Tel: 08-406 55 62. Mobil: 070-659 95 65. Epost: lena.liljendahl@sabo.se. SABO, den ledande intresseorganisationen på bostadsmarknaden. Box 474, 101 29 Stockholm Informationschef Nina Rådström-Oldertz 070-752 95 51

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Detta är Sveriges Allmännytta:

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna över 850 000 bostäder. Vi bistår våra medlemmar så de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Kontakter

Josefin Morge

Presskontakt Presschef Press och medierelationer +46-8-406 55 25