Pressmeddelande -

Ny studie från Nils Holgerssongruppen: Fasta avgifter hindrar effektiviseringar

Den som minskar sin användning av fjärrvärme, el, vatten och minskar mängden sopor med 25 procent kan inte räkna med motsvarande lägre kostnader. I en del fall sparas inte en enda krona. Det slår Nils Holgerssongruppen fast i en ny studie om lönsamhet vid effektiviseringar.

-  Alla måste ta sitt ansvar om Sverige ska nå klimatmålen. Idag finns många ambitiösa mål för effektivisering, men priskonstruktionerna skapas på ett sådant sätt att de ska säkra stora intäkter till de privata leverantörerna eller till kommunerna, säger Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Nils Holgerssongruppen har studerat hur kundens kostnader påverkas då användningen av fjärrvärme, el- och vatten samt behovet av hämtning av hushållsavfall minskar med 25 procent i en fastighet. Förhållandena i 30 kommuner har undersökts och resultatet är nedslående. En minskad användning ger inte motsvarande kostnadsminskning. Möjligheterna att minska kostnaden genom att effektivisera ser mycket olika ut beroende på vilken kommun man bor i och vad man sparar på.

I vissa kommuner ger effektiviseringen ingen besparing alls. Extremfallet är kostnaderna för elnät i Luleå, här sparas noll kronor. Anledningen är att elnäten i Luleå enbart har fasta avgifter.

- Studien visar att elnäten generellt har stora andelar fasta avgifter. En sådan priskonstruktion minskar lönsamheten vid effektiviseringar, säger Per Holm.

I studien finns även positiva exempel. Fjärrvärmen i Göteborg är ett av dem, där priskonstruktionen gynnar effektivisering genom att vara helt rörlig. Fjärrvärmen har också stor betydelse för det totala kostnadsgenomslaget för kunden.

Studerade kommuner:
Borås, Eskilstuna, Falun, Gotland, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Norrköping, Skellefteå, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Varberg, Västerås, Växjö, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund.

Bifogas: Rapporten ”Lönsamhet vid effektivisering”, som pdf

Fakta om studien ”Lönsamhet vid effektivisering”:
I denna studie från Nils Holgerssongruppen ”flyttas” en flerbostadsfastighet på 1 000 kvm till 30 kommuner i landet för att studera kostnadsförändringen när behovet av fjärrvärme, el, VA och hämtning av hushållsavfall minskar med 25%.
Bakom studien står organisationerna Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN Gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet.
Mer om Nils Holgerssons undersökningar finns på:
www.nilsholgersson.nu

Kontakt:
Per Holm, ordförande Nils Holgersson: 070-648 01 08 
Thomas Folkesson, EKAN Gruppen: 036-19 08 25

Presskontakter:
Rudolf Antoni, utredare, Fastighetsägarna: 0709-55 60 13
 
Åke Johansson, presschef HSB Riksförbund: 070-648 89 66
Jenny Lindgren, pressansvarig Riksbyggen:
070-698 42 47

Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11
Anna Wennerstrand, pressansvarig Hyresgästföreningen: 076-798 08 74

Ämnen

  • Politik

Detta är Sveriges Allmännytta:

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna över 850 000 bostäder. Vi bistår våra medlemmar så de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Kontakter

Josefin Morge

Presskontakt Presschef Press och medierelationer +46-8-406 55 25