Pressmeddelande -

Omarbetat direktiv om energiprestanda skärper kraven

EU-parlamentet har röstat ja till den omarbetade versionen av direktivet av byggnaders energiprestanda (EPBD2) som ska gälla i samtliga medlemsländer. Direktivet har skärpts avsevärt på flera områden. Läs mer

Allt färre kommuner har bostadsbrist

Fyra av tio kommuner har brist på bostäder. Det är något färre än tidigare år. Samtidigt uppger fler kommuner att det är brist på hyresrätter. Det visar Boverkets årliga kartläggning av läget på bostadsmarknaden i landet. Läs mer

Använd strukturfonderna till renoveringar
Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har beslutat att upp till fyra procent av de regionala strukturfondsmedlen ska kunna användas till energieffektivisering och förnybar energiförsörjning i befintliga bostadsområden. Läs mer

Ta ansvar för de hus som levereras Flera av SABOs medlemsföretag bygger energisnåla hus. Vi har därför försökt få till stånd ett avtal med Sveriges Byggindustrier som ger fastighetsägare full ersättning om beställda hus inte har den energiprestanda som beställts, oavsett om det gäller extra energisnåla hus eller hus på den nivå som lagen kräver. Men det går trögt.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Detta är Sveriges Allmännytta:

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna över 850 000 bostäder. Vi bistår våra medlemmar så de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Kontakter

Josefin Morge

Presskontakt Presschef Press och medierelationer +46-8-406 55 25