Pressmeddelande -

Pressinbjudan: SABOs Fastighetsdagar i Helsingborg

Bransch- och intresseorganisationen SABO arrangerar den 4-5 mars en nationell konferens om stadsdelsförnyelse. Representanter för media är välkomna att delta.

Bostadsbranschen står inför stora utmaningar inom flera områden, till exempel byggande, renovering och en god utemiljö. SABOs Fastighetsdagar berör alla dessa aspekter i flera parallella seminarier.Under konferensen arrangeras även studiebesök till miljonprogramsområdet Närlunda där Helsingborgshem tar ett helhetsgrepp för att lyfta området ”till nya höjder”, till Dalhem där man bland annat utvecklat centrum, samt till Sköldenborg där bostadsbolaget gjort flera ombyggnationer. Alla platserna är exempel på hur allmännyttan kan utveckla stadsdelar på ett sätt som gynnar hela kommunen.

Fastighetsdagarna arrangeras av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, med Helsingborgshem som värd. Konferensens cirka 200 deltagare kommer från hela landet och arbetar med energi, teknik, förvaltning, bygg och miljöfrågor i bostadsföretag.

Anmälan:
Journalister deltar kostnadsfritt på seminarier och föreläsningar, fika och lunch samt på studiebesöken i mån av plats. Middagen hålls enbart för konferensdeltagarna. Anmälan görs till: anna.sundmark@sabo.se senast den 27 februari. Ange vilka dagar du deltar och på vilka seminarieblock samt eventuell specialkost.

Tid och plats:
4-5 mars. Dunkers Kulturhus, Helsingborg.

Bifogas:
Konferensprogram som pdf.

Kontakt:
Stefan Björling, Fastighetsutveckling, SABO: 073-525 58 80
Anna Sundmark, administratör SABO: 070-725 09 71
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11


Ämnen

  • Energifrågor

Taggar

  • sabos fastighetsdagar
  • helsingborgshem
  • sveriges allmännyttiga bostadsföretag
  • sabo
  • bostadssektorn
  • allmännyttan

Regioner

  • Helsingborg

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.

Presskontakt

Josefin Morge

Presskontakt Presschef Press och medierelationer +46-8-406 55 25

Relaterat material