Pressmeddelande -

Pressinbjudan: SABOs IT- och bredbandsdagar 18-19 april

TVs utveckling och välfärdsteknologins möjligheter. Det är några av ämnena som diskuteras på bransch- och intresseorganisationen SABOs IT- och bredbandskonferens. Representanter för media är välkomna att delta.

Utbyggnaden av bredband med hög kvalitet ger de allmännyttiga bostadsföretagen nya möjligheter att lösa flera av samhällets utmaningar som är kopplande till boendet. SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) bjuder därför in till en tvådagarskonferens för att diskutera och presentera exempel på hur rätt teknik kan underlätta för både de boende, fastighetsägarna och samhället i stort. Konferensens första dag riktar främst in sig på de tekniska bredbandsfrågorna, den andra på tillämpningar och tjänster.

En särskild vinkling är utvecklingen av tjänster inom välfärdsteknologins område som ger stöd i boendet för äldre. I vissa fall underlättas äldreomsorgens arbete och en del av det kan även komma att minska i den form som det skett hittills. En annan aktuell fråga är den snabba utvecklingen på TV-området och hur fastighetsägare kan göra för att sänka sina kostnader och öka valfriheten för sina hyresgäster.

Tid: 18-19 april 2013

Plats: Scandic Infra City, Upplands Väsby

Representanter för media deltar kostnadsfritt på seminarier, lunch och fika. Middagen med kvällsaktivitet hålls enbart för konferensdeltagarna.

Anmälan till: anna.sundmark@sabo.se Senast den 16 april.

Bifogas: Hela programmet som pdf.

Kontakt:
Anders Johansson, projektledare, SABO: 070-535 02 25
Anna Sundmark, administratör SABO: 070-725 09 71
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11


Ämnen

  • Äldreomsorg

Kategorier

  • välfärdsteknologi
  • bredband
  • it
  • sveriges allmännyttiga bostadsföretag
  • sabo
  • allmännyttan

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.

Presskontakt

Josefin Morge

Presskontakt Presschef Press och medierelationer +46-8-406 55 25