Skip to main content

Pressinbjudan till debatt: Bruksvärdessystemet 50 år

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2019 11:01 CEST

Sedan bruksvärdessystemet infördes 1969 har det skapat debatt och åsikterna är olika. Välkomna till Sveriges Allmännyttas debatt, 24 oktober kl.17-19, om bruksvärdessystemet med Tomas Ernhagen, Fastighetsägarna, och Jörgen Mark-Nielsen, Sveriges Allmännytta.

Den 1 januari 1969 infördes det system som vi sedan kommit att kalla för bruksvärdesystemet. Sveriges Allmännytta anser att det är ett genialiskt system - marknadens aktörer sätter hyrorna, men den enskilda hyresgästen har alltid möjlighet att få hyrans skälighet prövad. Marknadens aktörer är idag oftast en hyresvärd och Hyresgästföreningen, men det finns inget förbud mot att hyresvärden och en enskild hyresgäst kommer överens om hyran i nybyggda hus eller mot att slopa förhandlingsklausulen i hyresavtalet.

Om parterna tvistar om hyran så sätter inte hyresnämnden själv ett pris på lägenheten, utan anger endast vad som är skäligt genom att jämföra med vad andra hyresgäster betalar för en likvärdig lägenhet. Det handlar alltså inte om någon statlig hyresreglering utan om ett sätt att komma fram till var gränsen mellan en skälig och en oskälig hyra går, ytterst i syfte att värna hyresgästens besittningsskydd.

Bruksvärdessystemet har klarat av detta under 50 år av omfattande strukturella förändringar i det svenska samhället och under perioder med såväl högkonjunktur som lågkonjunktur. Hyresgästerna har hela tiden känt den trygghet som ligger i ett starkt besittningsskydd samtidigt som rörligheten har främjats genom att det är enkelt att byta lägenhet. Under hela denna tid har vi så gott som helt undgått både statliga ingripanden och konfliktåtgärder som hyresstrejker och massuppsägningar.

Men håller bruksvärdessystemet i framtiden?

Tomas Ernhagen, Fastighetsägarna, och Jörgen Mark-Nielsen, Sveriges Allmännytta, debatterar bruksvärdessystemet, dess för- och nackdelar samt vilka förändringar som behöver göras för att systemet ska fungera också i framtiden.

Datum: 24 oktober 2019
Tid: kl 17.00 – 19.00 (debatt från 17.20)
Plats: Sveriges Allmännytta, Drottninggatan 29, Stockholm

Senast den 22 oktober vill vi ha din anmälan. Anmäl dig via länken nedan:
https://www.sverigesallmannytta.se/tillfalle/bruksvardesmingel-stockholm-24-oktober-24-oktober-2019/

Varmt välkommen!

Detta är Sveriges Allmännytta:

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna över 850 000 bostäder. Vi bistår våra medlemmar så de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.