Pressmeddelande -

SABO satsar 3 miljoner kronor på forskning om Nyttan med Allmännyttan

Bransch- och intresseorganisationen SABO startar ett forskningsprojekt om hur allmännyttan tar samhällsansvar och hur det kombineras med affärsmässiga principer.
Att allmännyttan tar ett stort samhällsansvar vet vi redan. Nu vill vi få klarhet i hur det sker och vilka företagsekonomiska och samhällsekonomiska vinster som insatserna ger, säger Therese Berg, SABO, projektledare för Nyttan med allmännyttan.

Forskningsprojektet Nyttan med allmännyttan ska studera vad allmännyttans samhällansvar innebär och hur de allmännyttiga bostadsbolagen arbetar med samhällsnyttiga insatser och med sociala investeringar.

- Forskarna ska även ta fram nya metoder för hur bostadsföretagen kan bedöma, beräkna och följa upp värdet av sociala projekt och investeringar. Det är något som både bolagen och kommunerna kommer att få stor nytta av, säger Therese Berg.

Det tvååriga forskningsprojektet finansieras av SABO med tre miljoner kronor och delrapporter kommer att publiceras löpande under projektets gång. Uppdraget har gått till Malmö högskola och leds där av professor Tapio Salonen. Han och teamet med forskare från olika lärosäten får stöd från en referensgrupp med representanter från SABOs medlemsföretag, kommuner runt om i landet och Hyresgästföreningen.

-  Dialogen är en viktig del av forskningsprocessen, forskarna får snabb feedback på sin forskning samtidigt som de i referensgruppen får en möjlighet att ta till sig kunskapen på ett effektivt vis, säger Tapio Salonen.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, anser att samhällsnyttan är en viktig pusselbit i den nya lagen för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som trädde i kraft den 1 januari 2011. Därför är det naturligt för organisationen att stötta forskningsprojektet.

-  Vi kommer att ta en aktiv roll i detta. Det är viktigt att visa hur man kan använda allmännyttan och på vilket sätt allmännyttan skiljer sig från privata fastighetsägare, säger Bengt Westman på SKL.

Bifogas:
Projektbeskrivning (pdf)
Foto på Fräs Therese Berg, chef för enheten Boende och Juridik på SABO

Kontakt:
Fräs Therese Berg, projektledare Nyttan med allmännyttan, SABO:
073-908 78 98
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-721 20 11

Kontakt på Malmö högskola och SKL:
Tapio Salonen, professor i socialt arbete, Malmö högskola, 040-665 77 88
Bengt Westman, expert, Tillväxt och samhällsbyggnad, SKL: 08-452 78 26 

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Kategorier

  • samhällsnytta
  • sveriges allmännyttiga bostadsföretag
  • sabo
  • allmännyttan
  • nyttan med allmännyttan

Detta är SABO:
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.

Presskontakt

Josefin Morge

Presskontakt Presschef Press och medierelationer +46-8-406 55 25