Pressmeddelande -

Lönen bättre men inte bra för utlandsfödda ingenjörer i Sverige

Skillnaderna mellan ingenjörer med utländskt respektive svenskt ursprung har minskat de senaste åren, men är fortfarande tydliga. Utlandsfödda ingenjörer får nästan 3 000 kronor mindre i månadslön än svenskfödda. Även utländsk examen ger lägre lön. Däremot tycks inte så kallade invandrarbarn diskrimineras. Det visar en ny rapport från Civilingenjörsförbundet (CF). Rapporten ”En bit kvar – lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer” bygger på CF:s löneenkät som besvarats av drygt 50 000 yrkesverksamma medlemmar. Den visar bland annat att svenska företag betalar mer (4 procent) för en amerikansk civilingenjör än för en svensk, men mindre för en från Östeuropa (11 procent) eller Mellanöstern (4 procent). Om man generellt jämför civilingenjörer födda i Sverige och födda utomlands – utan hänsyn till examensår, befattning och utbildningsinriktning – skiljer sig den genomsnittliga lönen nästan 3 000 kr/mån. Utlandsfödda ingenjörer får ofta också sämre lön om de har examen från utländsk högskola i stället för från svensk högskola. – Trots att de flesta utländska examina har validerats av Högskoleverket tycks arbetsgivarna värdera dem lägre än svenska examina, kommenterar Inger Grufman, diskrimineringsutredare på CF. När CF som första fackförbund gjorde sin förra rapport, 1999, konstaterades att medlemmar födda i Östeuropa och Mellanöstern sannolikt var diskriminerade även befattningsmässigt. Nu har karriären förbättrats för dessa, påtalar Inger Grufman: – Andelen specialister bland privatanställda civilingenjörer födda i Mellanöstern har ökat från 9 till 26 procent och från Östeuropa från 16 till 29 procent. Den nya rapporten ger också nya besked om de så kallade invandrarbarnen: – I forskning och i den allmänna debatten förekommer diskussion om att barn till föräldrar födda utanför Sverige skulle ha sämre möjligheter på den svenska arbetsmarknaden. Men bland våra medlemmar finns inga mätbara löneskillnader beroende på föräldrarnas födelseland, kommenterar Inger Grufman. Rapporten finns www.cf.se För mer information: Inger Grufman, diskrimineringsutredare, 08-613 82 07, inger.grufman@cf.se Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08, lars.arling@cf.se Civilingenjörsförbundet (CF) samlar civil- och högskoleingenjörer i Sverige och är med sina mer än 100 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerorganisationen SACO. Se även www.cf.se

Ämnen

  • Utbildning