Pressmeddelande -

Sveriges Ingenjörer hjälper sina studerandemedlemmar betala CSN-krav i samarbete med SalusAnsvar


Många studerande vid tekniska högskolor har drabbats av
återbetalningskrav avseende studiemedel på grund av ojämn
kursfördelning över läsåret. Studenterna tvingas betala igen stora belopp trots att de fullgjort sina studieåtaganden.


Sveriges Ingenjörer har beslutat att hjälpa de av förbundets
studerandemedlemmar som drabbats av återbetalningskrav genom att i samarbete med SalusAnsvar erbjuda dem räntefria lån motsvarande
återkravsbeloppet.

- Vi vill på det här sättet stödja de teknologer som arbetar hårt och
fullföljer sina åtaganden men ändå drabbas av CSN:s närmast
oresonliga återbetalningskrav. Alla som studerat och varit helt eller
delvis beroende av studiemedel för sin försörjning vet hur tufft det är
att få ekonomin att gå ihop även utan dråpslag som detta, säger Ulf
Bengtsson, Sveriges Ingenjörers förbundsordförande, och fortsätter:
- Sverige behöver fler ingenjörer. CSN:s agerande kan mycket väl
fungera avskräckande på ungdomar som funderar på att påbörja en
krävande teknisk högskoleutbildning.

Lånen beviljas och administreras av SalusAnsvar med ett borgensåtagande av Sveriges Ingenjörer och erbjuds till de av förbundets studerandemedlemmar som fullföljt sina studieåtaganden men ändå drabbats av CSN:s återbetalningskrav på grund av att studieplanen inneburit en ojämn kursfördelning över läsåret. Medlemskap i förbundet ska vara tecknat senast den 30 juni 2010. Mer information kommer inom kort att finnas på www.sverigesingenjorer.se.
Sveriges Ingenjörer bildades då Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet gick samman 1/1 2007. Det är med sina 120 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerorganisationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se

Ämnen

  • Fackligt