Pressmeddelande -

Ungdomsråd samlas på Sveriges ungdomsråds kongress i Västervik!

Den 17- 19 mars är det dags för Sveriges ungdomsråds kongress, som värdar står Västervik kommun och Västervik ungdomsråd. Under helgen träffas ungdomar från hela landet för att inspireras av varandra, utbildas och utbyta kontakter och välja ny riktning för ungdomsrådens samverkan och Sveriges ungdomsråd som intresse- och samarbetsorganisation

- Det är jätteroligt att se hur organisationen fått ett helt nytt liv efter pandemin med nya medlemmar och ungdomsråd, och det otroligt snabbt! Med återstart av våra nationella träffar där ungdomsråd kan mötas har vi bättre kunnat sätta ungas inflytande på kartan, nu fortsätter vi på kongressen där medlemmarna sätter en ny riktning framåt, säger Ellen Åberg, ordförande, Sveriges ungdomsråd.

  Helgen börjar med invigning på fredagen efter att lokala ungdomsråd ankommit till Västervik och därefter är det ett späckat schema som följer för deltagarna. Medlemmarna kommer bland annat att besluta om en ny verksamhetsplan och välja nya förtroendevalda för mandatperioden 2023/2024.

  - Jag vet själv hur stor vikt dessa träffar har haft för mitt eget engagemang och min politiska resa. Då menar jag dels diskussionerna inne i mötesrummet, men speciellt kontakterna som knyts utanför. Vi satsar på kvalitet både i mötesrummet och även på tiden mellan mötespunkterna så att alla deltagande ungdomar kan få en långsiktig vinning och ett stärkt engagemang, berättar Tekla W Björkum, Västervik ungdomsråd & projektledare Sveriges ungdomsråds kongress.

   Sveriges ungdomsråd är intresse och paraplyorganisationen för ungdomsråd och lokala inflytandeforum för unga och har sedan 2003 varit en samlande kraft för ungdomsråd. Under 2023 firar organisationen 20 årsjubileum i sitt arbete med att lyfta ungas röster och skapa plats för ungas inflytande och möjligheter till organisering. Följ med i vår verksamhet under jubileumsåret på www.sverigesungdomsrad.se och på instagram @svungdomsrad

   Kontaktperson
   John Liljegren, verksamhetschef
   john@sverigesungdomsrad.se
   0730733153

   Ämnen

   • Barn, ungdom

   Kategorier

   • sveriges ungdomsråd
   • ungdomsinflytande
   • ungdomsråd
   • påverkan
   • inflytande
   • delaktighet
   • demokrati
   • västervik

   Sveriges ungdomsråd är intresse-och samarbetsorganisationen för ungdomsråd och lokala inflytandeforum för unga. Vår grundidé är att ungdomar ska, precis som vuxna, ha möjlighet att påverka sin egen vardag. Detta blir lättare genom att man organiserar sig.

   sverigesungdomsrad.se - info@sverigesungdomsrad.se - Åsögatan 140 Stockholm

   Kontakter

   John Liljegren

   Presskontakt Verksamhetschef 0730733153 Vår hemsida