Pressmeddelande -

8 av 10 känner inte igen sjukdomen hyperhidros

Många svenskar lider av hyperhidros. De allra flesta känner inte igen sjukdomen och går ovetandes omkring med det. 

En undersökning från Svettkliniken Stockholm visar att 8 av 10 inte vet att man kan behandla överdriven svettning. Totalt har 1500 svenskar medverkat i panelen som spridits via Email och sms. 

- Det är oroväckande siffror med tanke på att sjukdomen i sig är så vanlig, de allra flesta lider utan att söka hjälp. Många skäms oftast och vågar därför inte söka läkarhjälp säger Dr Peter Svamo, specialist på sjukdomen. 

I Sverige får bara ett fåtal patienter behandling mot överdriven svettning, de allra flesta nekas vård av landstingen och tvingas därför besöka privata kliniker. Vissa patienter får till och med åka utanför Sveriges gränser för att få hjälp. 

- Det är ett tyst handikapp som bör uppmärksammas, det ligger ca 2700 stycken ärenden kring ersättning hos kammarrätten. Vår interna undersökning visar att det ligger en stark okunskap bakom avslutar Läkaren Peter Svamo

Relaterade länkar

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • hyperhidros

Svettkliniken Stockholm är ledande inom injektionsbehandlingar mot hyperhidros. Vi följer rekommendationer som Universitetssjukhusen i Sverige ger för dosering. Det innebär att alla våra patienter får vård enligt riktlinjer, forskning och beprövad erfarenhet. Svettkliniken Stockholm strävar efter att varje patient ska få så lång effekt som möjligt av behandlingen. Mallar för var injektionerna ska ges utvecklas och förbättras i sambans med de rön som görs. Vi anpassar givetvis behandlingen efter patientens svettmönster.

Presskontakt

Susanne

Presskontakt Sjuksköterska Svettbehandling