Svevia tryggar broarna i Östergötland

Pressmeddelanden   •   Jul 22, 2019 08:40 CEST

Under de närmaste fem åren ska Svevia på uppdrag av Trafikverket sköta reparation och löpande underhåll av totalt 800 broar längs det statliga vägnätet i Östergötland. Planerade reparationerna av större karaktär: Bankekind, Valdemarsvik, Utdala, Dagsberg, Söderköping över Storån, bro över Kvarntorpsån i Kinda och tre stycken längs E4; Stenkullen, Norsholm samt bro över Svartån nära Mjölby.

Svevia tryggar broarna i norra Sverige

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2019 14:44 CEST

​I de fyra nordligaste länen finns över 4000 broar som binder ihop det statliga vägnätet över land och vatten. På uppdrag av Trafikverket är det Svevia som sköter det löpande brounderhållet i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. I uppdragen som består av fyra separata kontrakt ingår tillsyn, underhåll och reparationer av alla broar på det statliga vägnätet.

Svevia förbereder nya villaområdet i Nybro

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2019 08:37 CEST

Arbetet med nya villaområdet i södra Hanemåla är igång. Innan villor kan börja byggas måste ledningar och avlopp ligga på plats och marken under husen förberedas. Svevias uppdrag är att bygga en villagata genom området men också att schakta, spränga bort berg och anlägga vatten och avlopp. Projektet utförs på uppdrag av Nybro kommun och kontraktet är värt cirka 16 miljoner kronor.

Svevia målar om Högakustenbron

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2019 08:35 CEST

Högakustenbrons lodräta hängare ska målas om. Arbetet sker helt manuellt i samarbete med entreprenören, ProAccess som kommer att klättra upp i den 182 meter höga bron och sedan långsamt fira sig ner samtidigt som de målar hängarna. Arbetet beräknas ta två somrar att genomföra, men är mycket väderberoende och därför svårt att tidsplanera. Projektet kommer att påbörjas under augusti månad.

Svevia har rekryterat ny arbetschef för ballast i syd

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2019 09:29 CEST

Svevia och division Beläggning fortsätter sin offensiv i södra Sverige. Som en del av satsningen har Marcus Wärn rekryterats som arbetschef för bolagets ballastaffär i Skåne, inklusive täktverksamheten i Växjö.

Ny arbetschef och projektledare inom Svevias asfalttillverkning

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 07:30 CEST

Svevia har rekryterat Mats Gunnarsson som ny arbetschef för bolagets asfalttillverkning. Detta efter att han under det senaste halvåret varit projektledare för etableringen av Svevias nya asfaltverk i skånska Hurva. Dessförinnan var han verksam inom Skanska Industrial Solutions.

Svevia gör vägen trygg genom Hammarstrand

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 08:22 CEST

Väg 323 som går genom Hammarstrand ska byggas om för att skapa en bättre och mer säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Svevia ska på uppdrag av Trafikverket göra vägen smalare samtidigt som den befintliga gång- och cykelvägen breddas. I uppdraget ingår även att förbättra vägens standard, lägga ny asfalt samt att uppdatera det befintliga VA-nätet som ligger nedgrävd under vägen.

Svevia ska reparera broar i Danderyd

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2019 08:51 CEST

​Tre av broarna i Danderyd, Stockholm, behöver åtgärdas och repareras. Reparationsarbetena som startar under sommaren kommer att utföras av Svevia. Berörda broar är bron över Föreningsvägen, bron över E18 vid trafikplats Danderyds sjukhus, samt gång- och cykelbron vid Mörby centrum. Reparationerna utförs på uppdrag av Danderyds kommun. Kontraktet är värt cirka 13 miljoner kronor

Svevia sköter vägavstängningarna vid Ironman

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2019 10:31 CEST

Svevia har fått i uppdrag att sköta trafikavstängningarna vid Ironman i Kalmar 17 augusti. Med cirka 100 000 besökare och tusentals deltagare är avstängningarna en logistisk utmaning som ställer höga krav på planering och förberedelser.

Tryggare väg mellan Listerby och Johannishus

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2019 09:55 CEST

Svevia bygger om väg 670 mellan Listerby och Johannishus för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter. Vägsträckan breddas med en gång- och cykelväg och kompletteras med räcke och staket för att skilja gång- och cykelvägen från biltrafiken. Ombyggnaden utförs på uppdrag av Trafikverket och planeras vara avslutat i november. Kontraktet är värt cirka 11 miljoner kronor.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Chef Kommunikation och varumärke
  • Kommunikations- och marknadsfrågor
  • chveardllobrttige.ugsaaondnustiirondm@mzsvsyevcqiafm.seveai
  • 08-404 10 95
  • 070-577 37 18
Ansvarar för de övergripande kommunikationsfrågorna. Kan hjälpa dig hitta efterfrågad befattningshavare eller intervjupersoner över hela landet

Om Svevia

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2100 medarbetare finns på drygt 100 platser i Sverige och Norge och vi omsätter 8,3 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se.