​Svevia tar hand om förorenade massor från Gislövs småbåtshamn

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2020 07:10 CET

Svevia ska transportera och ta emot 20 000 kubik förorenade muddermassor från Gislövs småbåtshamn. Uppdraget åt Trelleborgs kommun sträcker sig från november och fram till början av nästa år. Kontraktet är värt cirka åtta miljoner kronor.

Lars Othberg ny kalkyl- och marknadschef för Anläggning Stockholm

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2020 08:40 CET

Svevia har rekryterat Lars Othberg som kalkyl- och marknadschef i region Stockholm. Rekryteringen är ett led i Svevias fortsatta arbete med att utveckla anläggningsverksamheten i regionen.

Sara Tocklin ny HR-chef i Svevia

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2020 09:30 CET

​Svevias nya HR-chef heter Sara Tocklin och kommer närmast från Arriva Sverige AB och rollen som Director Corporate Affairs, med ansvar för HR, kommunikation och säkerhet. Sara Tocklin kommer att ingå i Svevias koncernledning och tillträdde tjänsten den 2 november 2020.

​Svevia får prestigefyllt innovationspris

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2020 07:30 CET

Svevia vinner Quality Innovation Award för Behovsstyrd hållbar väghållning, ett projekt som med modern digital teknik effektiviserar och optimerar vinterväghållning. Projektet som drivits under många år är en långsiktigt hållbar lösning i form av minskad miljö- och klimatpåverkan, högre effektivitet, ökad trafiksäkerhet och bättre arbetsmiljö.

Positivt kassaflöde och förbättrat resultat

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2020 07:30 CEST

Svevias rörelseresultat i tredje kvartalet uppgick till 137 miljoner kronor (133). Det ackumulerade rörelseresultatet förbättrades med 181 miljoner kronor och uppgick till 213 miljoner kronor. Det operativa kassaflödet förbättrades i kvartalet och uppgick till 5 miljoner kronor (-247).

​Svevia byter rörbro vid Valnäs

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2020 08:00 CEST

Svevia förbättrar trafiksäkerheten när två mindre rörbroar ersätts med en stor rörbro på den norrgående avfarten från E18 till E45 vid Valnäs. Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket och innebär att sträckan tillfälligt behöver stängas av. Arbetet beräknas ta 10 dagar under tiden leds trafiken om.

​Svevia division Industri – nytt namn i branschen

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2020 07:43 CEST

Svevias verksamhetsgren division Beläggning byter namn till division Industri. Namnbytet är en del av Svevias satsning på affären som omfattar allt från bergtäkt och stenmaterial till asfalttillverkning, utläggning och linjemålning. Nya namnet gäller från 13 oktober.

​Svevia lägger asfalt med lägre klimatpåverkan

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2020 07:00 CEST

Svevia har i samarbete med Stora Enso tagit fram en klimatanpassad asfalt där trädens naturliga bindemedel, lignin, ersätter en del av det oljebaserade bindemedlet. Nu testas asfalten på väg 224 mellan Sandbrink och Gnesta.

Svevia byter ut sexton kablar på Tjörnbron

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2020 10:34 CEST

​Det världsunika arbetet med att byta ut de karaktäristiska orangefärgade kablarna på Tjörnbron går nu in i etapp två. Den här gången ska Svevia byta ut 16 stycken kablar samtidigt som trafiken dagtid ska fortsätta rulla på länsväg 160. Etapp två på Tjörnbron kommer att starta under 2020 och ska vara klart under 2022.

​Svevia bygger för högre säkerhet vid Sollefteå kraftverk

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2020 07:30 CEST

För ökad dammsäkerhet vid Sollefteå kraftverk behöver erosionsskyddet vid kraftstationens in- och utlopp förnyas och förstärkas. Svevia utför förstärkningen på uppdrag av Sollefteåforsens AB. Arbetet utförs i två etapper och är en säkerhetsåtgärd för att stationen ska klara ett så kallat 10 000 års flöde. Projektets andra och sista etapp ska vara avslutat i oktober 2021.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Chef Kommunikation och varumärke
  • Kommunikations- och marknadsfrågor
  • chssarjslozcttbee.mgsajbndsdstporosvm@clsvunevgdiasi.sdpeql
  • 08-404 10 95
  • 070-577 37 18
Ansvarar för de övergripande kommunikationsfrågorna. Kan hjälpa dig hitta efterfrågad befattningshavare eller intervjupersoner över hela landet

Om Svevia

Svevia är specialister på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Svevia är specialister på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 1900 medarbetare finns på drygt 100 platser i Sverige och Norge och vi omsätter 8,2 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi bygger och sköter om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg, dygnet runt, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.