Gå direkt till innehåll
Nytt forskningsprojekt undersöker framtidens urbana odlingar i parkeringshus

Pressmeddelande -

Nytt forskningsprojekt undersöker framtidens urbana odlingar i parkeringshus

Att använda parkeringshus i städer för odling av mat. Det skulle kunna bli en verklighet i en framtid där risker som till exempel torka, översvämningar och ekonomisk instabilitet kopplad till effekter av klimatkris och väpnade konflikter gör att städer behöver ställa om till lokal livsmedelsproduktion.

Just nu undersöker ett forskarteam med designer, arkitekter och matodlingsexperter från Sverige och Polen hur stadsutvecklare skulle kunna beräkna potentialen i att ställa om parkeringshus till odlingsytor för till exempel grönsaker och fisk.

Projektet TURF – The Urban Food Factory – ska visa hur urbana parkeringshus kan återanvändas för att skapa odlingsmiljöer, och utforska nya affärsmodeller för dessa byggnader. Målet är att kunna analysera och använda parkeringshusets utrymmen för lokal livsmedelsproduktion och därmed stärka städernas motståndskraft i kris.

Teamet från Polen har besökt Sverige, och teamet från Sverige har besökt Polen. I Sverige studerades ett runt parkeringshus, medan man i Polen fokuserade på ett rektangulärt parkeringshus. Genom det internationella samarbetet samlas data från olika parkeringshus in, och även behov och kunskap hos de personer som jobbar med planering av ytorna.

Insikterna kommer att visualiseras i interaktiva 3D-modeller och en webbaserad guide som lyfter fram möjligheterna med att anpassa parkeringshus till odlingsmiljöer.

– Tanken är att stadsplanerare och beslutsfattare i framtiden ska ha möjlighet att beräkna och visualisera ytorna i parkeringshusen i ett digitalt verktyg för att se om det finns affärspotential för omvandling till odlingsytor. Verktyget ska användas som stöd i stadsplaneringsarbete så att beslutsfattare lättare kan förstå potentialen och kunna räkna på alternativa affärsmodeller, säger Fredrik Forsman, chef för näringsliv och industri på SVID och projektledare för TURF – The Urban Food Factory.

Använder spekulativ och användarcentrerad design

Teamet använder sig av både spekulativ och användarcentrerad designmetodik.

Spekulativ design handlar om att utgå från möjliga framtidsscenarier för att få nya perspektiv på komplexa problem och framtida utmaningar. Metoden används för att skapa en utgångspunkt för framtida alternativa lösningar. Användarcentrerad design handlar om att skapa produkter och tjänster som utgår från användarnas behov.

Fakta om TURF – The Urban Food Factory

Projektet TURF – The Urban Food Factory drivs av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign i samarbete med det polska universitetet Rzeszow University of Technology och Pond Fish and Greens, ett svenskt bolag som är specialiserat på olika former av kontrollerade landbaserade odlingar och stadsodlingsinitiativ.

Projektet finansieras av JPI Urban Europe och pågår mellan 2024 och 2026.

Om SVID

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för en hållbar samhällsutveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt genom att inspirera såväl privat som offentlig sektor till att använda design som verktyg och förhållningssätt i allt utvecklingsarbete. Med design skapar vi konkurrenskraft och innovation utifrån användaren. Vi arbetar med att sprida kunskap om designprocesser och arbetar aktivt över hela landet för att få fler aktörer att implementera design i sina verksamheter. Läs mer om SVID på www.svid.se

Om Rzeszow University of Technology

Rzeszow University of Technology är ett ledande polskt universitet med starkt fokus på forskning och innovation inom teknik och hållbar utveckling.

Om Pond Fish and Greens

Pond Fish and Greens är ett svenskt företag som specialiserar sig på olika former av kontrollerade landbaserade fiskodlingar och stadsodlingsinitiativ, med målet att skapa hållbara och effektiva livsmedelsproduktionssystem.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för en hållbar samhällsutveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt genom att inspirera såväl privat som offentlig sektor till att använda design som verktyg och förhållningssätt i allt utvecklingsarbete. Med design skapar vi konkurrenskraft och innovation utifrån användaren. Vi arbetar med att sprida kunskap om designprocessen och arbetar aktivt över hela landet för att få fler aktörer att implementera design i sina verksamheter. Läs mer om SVID på www.svid.se

Kontakter

Fredrik Forsman

Fredrik Forsman

Projektledare, SVID 08-406 84 46
Caroline Lundén-Welden

Caroline Lundén-Welden

Presskontakt Kommunikationschef 08-406 8448

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, arbetar för en hållbar samhällsutveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt genom att inspirera såväl privat som offentlig sektor till att använda design som verktyg och förhållningssätt i allt utvecklingsarbete. Med design skapar vi konkurrenskraft och innovation utifrån användaren. Vi arbetar med att sprida kunskap om designprocessen och arbetar aktivt över hela landet för att få fler aktörer att implementera design i sina verksamheter. Läs mer om SVID på www.svid.se.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Svensksundsvägen 13
111 49 Stockholm
Sverige