Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Swecare satsar på internationalisering och ökad konkurrenskraft

Ett nytt Swecare håller på att ta form. Det märks i en utökad satsning på internationell konkurrenskraft för svensk hälso- och sjukvård och en mer aktiv roll i Sverige. Vård och omsorg är tillsammans med utbildning de snabbast växande marknadsområdena i världen. Sverige har en unik chans att hävda sig väl inom båda. Under det senaste året har marknaden för Life Science, vård och omsorg förändrats radikalt. Det gäller såväl här i Sverige som i internationella sammanhang. Vision Förändringarna i omvärlden är utgångspunkten för Swecares nya arbetssätt, säger VD Karin Lind-Mörnesten: Vi ska genom samverkan mellan svenska organisationer, myndigheter och företag inom hälso- och sjukvård främja tillväxt, ökad internationell konkurrenskraft samt utveckling och export för hela branschen. Givetvis även till gagn för våra medlemmar. Urstarkt varumärke internationellt Swecare är välkänt utomlands och har ett grundmurat gott rykte. Så gott som dagligen tar Swecare emot affärsförfrågningar från andra länder. Dessutom är samarbetet med Sveriges ambassader mycket bra och väl upparbetat. Swecare kommer att fortsätta med delegationsresor, tillsammans med departementen och i samband med statsbesöken, såsom tidigare. För fördjupade kontakter och bättre affärer för företag, men även för forsknings- och utbildningsinstitut och de offentliga verksamheterna. Under våren har Swecares delegationer besökt Japan och Sydkorea samt Ryssland. Till hösten är besök planerade till Indien, Kina och Förenade Arabemiraten. Den nationella arenan Swecares verksamhet är hittills inte lika känd på hemmaplan. Få vet att Swecare har ett unikt nätverk i Sverige med samverkan mellan departement, offentlig verksamhet, Life Sciencebranschen och företag inom hälso- och sjukvård. Den ökade internationella konkurrenskraften Swecare arbetar för, kommer självklart även att ge avtryck på branschens utveckling här hemma. Swecare får därmed en tydligare roll på den nationella arenan. I Sverige ska Swecare underlätta för kommersialisering och internationalisering av hälso- och sjukvården. Det första steget är att arbeta med två strategiskt viktiga områden: hygien och IT i vården. Swecare i korthet Swecare är en stiftelse och ett aktiebolag som ägs av stiftelsen. Swecare grundades 1978 av ett 30-tal svenska företag verksamma inom hälso- och sjukvård tillsammans med Social- och Utrikesdepartementet, Landstingsförbundet och Exportrådet. Idag arbetar Swecare i ett nätverk av 200 företag i nära samarbete med departementen, SKL och Exportrådet. Visionen är att i samverkan främja tillväxt, ökad internationell konkurrenskraft samt utveckling och export för hela branschen. För mer information besök gärna vår nya hemsida swecare.se eller kontakta VD Karin Lind-Mörnesten på 070-2288200.

Runt om i världen saknas jämlik tillgång till en god hälso- och sjukvård, vilket går ut över utveckling, tillväxt och människors livskvalitet.

Svenska produkter, tjänster och kunskaper är ofta världsledande och behövs för att förbättra människors hälsa.

Swecare hjälper den svenska life science-sektorn att stärka sina internationella relationer och att öka sin export.

Kontakter

Stella Ezimoha

Stella Ezimoha

Presskontakt Head of Communications 0767878022
Maria Helling

Maria Helling

Presskontakt VD +46 8 406 75 53

Välkommen till Swecare!

Swecare skapar mötesplatser där den svenska life science-sektorn kan stärka sina internationella relationer. Vi vill bidra till ökad export av svenska produkter, tjänster och kunskaper inom hälsoområdet.
www.swecare.se