Gå direkt till innehåll

Ökad tillgänglighet och minskade utsläpp – framtiden för flyget i Sverige?

Tid 6 Juli 2011 08:30 – 10:00

Plats Clarion Hotel i Visby, trädgården

Flygets framtid är av stor betydelse för Sveriges tillgänglighet och möjligheter att konkurrera på en global marknad. 2012 ingår flyget i EUs handel med utsläppsrätter men finns det andra styrmedel som kan hjälpa branschen att bli ännu mer miljöeffektiv och vilka åtgärder ger i så fall bästa tänkbara miljönytta utan att påverka Sveriges utvecklingsmöjligheter? Hur säkerställer politikerna utveckling och produktion av de nya hållbara bränslen som håller på att tas fram. Flygbranschen har gjort klimatpåverkan till första prioritet, kommer staten att göra svensk tillgänglighet till sin? Välkomna att delta i diskussion om flygets framtid och vilka valmöjligheter vi har för att säkerställa den internationella konkurrenskraften i hela Sverige. Deltagare: Torborg Chetkovich, Swedavia, Maria Rankka, Stockholms Handelskammare, Malin Lövsjögård (m), Rebecka Carlsson, språkrör Grön ungdom, Hans Ollongren, SAS samt Chris Heister, landshövding Västerbotten.

Kategorier

Kontakter

Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Tf. Presschef - Acting Head of Media Relations Press och Media 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig Press och Media 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Swedavia äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vi skapar den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Sedan 2020 är Swedavias egen flygplatsverksamhet fossilfri vid samtliga tio flygplatser. Koncernen omsatte under 2023 cirka 5,9 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare.