Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Svenskt flyg ökar - och utsläppen minskar kraftigt!

Sverige har en unik kunskap inom luftfart och är världsledande inom hållbart flyg, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Samtidigt går vår kunskap på export och företrädare för svensk flygnäring hjälper till att minska flygets miljöpåverkan över hela världen.

- De nya generationerna av flygplan i de nordiska länderna har upp till 30 procent lägre koldioxidutsläpp än dagens flygplan. Det är därför realistiskt att minska utsläppen med cirka 25 procent till 2020 - och upp till 40 procent år 2025 - jämfört med 2007, säger Anna Wilson, generalsekreterare Svenskt Flyg

Flygets står för 2 procent av de globala koldioxidutsläppen. 2011 såldes det i Sverige lika mycket jetbränsle för flygplan som det gjordes för 20 år sedan och tillväxten har under samma period varit stor. Den samlade globala flygbranschen har satt upp mål om att göra flygets tillväxt koldioxidneutral år 2020 och halvera de absoluta utsläppen till 2050 jämfört med 2005 års nivå.

- Detta är ambitiösa mål, men det finns goda skäl som pekar på att flyget kommer att lyckas. Det finns ett fortsatt starkt behov av att ta sig snabbt och effektivt mellan olika regioner inom Sverige. För längre resor är flyget det mest hållbara kollektiva transportmedlet, säger Anna Wilson.

Flygbranschen fokuserar på att minska sin miljöpåverkan och vill uppmana Sveriges regering att fokusera på det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) som är av stor vikt för att den positiva tekniska utvecklingen ska fortsätta.

- Intensifiera arbetet med flygtrafikledningssystemet SESAR, så att ett gemensamt luftrum införs i Europa. Då kortas res¬tiderna och ¬utsläppen minskar med mer än 10 procent. Satsa på forskning inom produktion av biobränslen - det gagnar alla transportslag. Vi behöver vara många aktörer som arbetar tillsammans för renare luft och bättre miljö, för ökad tillgänglighet och mobilitet och för Sveriges globala konkurrenskraft, avslutar Anna Wilson.


För mer information, kontakta:
Anna Wilson, Generalsekreterare Svenskt Flyg, telefon: 0709- 263 177,
e-post: anna.wilson@svensktflyg.se.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00

Swedavia äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vi skapar den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Sedan 2020 är Swedavias egen flygplatsverksamhet fossilfri vid samtliga tio flygplatser. Koncernen omsatte under 2022 cirka 4,8 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.