Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

15 miljoner flygresenärer hos Swedavia under första halvåret

Ökningen i utrikestrafiken i juni innebar att antalet passagerare översteg det gamla rekordet från 2008. Även inrikestrafiken har ökat kraftigt under hela det första halvåret.

- Att även inrikesmarknaden uppvisar en sådan uppgång, med det största antalet resenärer för juni månad sedan 2005, är mycket glädjande då det ligger i Swedavias strävan att stärka tillgängligheten mellan olika regioner i landet. Det är även positivt för flygbolagen att beläggningsgraden ligger på en fortsatt hög nivå trots stora ökningar av antalet avgångar, säger Karl Johnsson, marknadsanalytiker vid Swedavia.

Även antalet landningar ökade under juni. I linjefart och charter gjordes det över 17 000 landningar vilket är en ökning med 3 procent.

- Under första halvåret kan vi se att chartertrafiken till Medelhavsområdet ökat kraftigt men samtidigt har resandet till Nordafrika minskat på grund av de politiska oroligheterna där, säger Karl Johnsson.  

 

Statistiken omfattar jämförelser med motsvarande flygplatser föregående år. Utförligare trafikstatistik finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

För ytterligare kommentarer kontakta marknadsanalytiker Karl Johnsson på telefon 0734-226250.

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 4,5 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.

Kontakter

Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Tf. Presschef - Acting Head of Media Relations Press och Media 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig Press och Media 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Swedavia äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vi skapar den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Sedan 2020 är Swedavias egen flygplatsverksamhet fossilfri vid samtliga tio flygplatser. Koncernen omsatte under 2023 cirka 5,9 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare.