Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

2,7 miljoner resenärer vid Swedavias flygplatser i mars

Antalet utrikesresenärer under mars månad ökade något jämfört med 2012 mätt i antal resenärer vid Swedavias elva flygplatser. Samtidigt minskade antalet resenärer inrikes vilket ledde till en minskning av det totala resandet med tre procent jämfört med samma period föregående år, huvudsakligen beroende på att påskhelgen i år inträffade under mars.

Under mars månad reste 2,7 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias elva flygplatser, en nedgång med tre procent jämfört med samma period föregående år. Antalet resenärer inrikes minskade med tio procent medan antalet resenärer utrikes ökade med två procent. Antalet resenärer inrikes var 1 100 000 och antalet resenärer utrikes 1 600 000.

-  Justerat för påskens påverkan ligger den jämförbara marstrafiken till och med något över förra årets vilket är en god utveckling givet konjunkturläget samt det faktum att 2012 var ett rekordår, säger Torborg Chetkovich, vd och koncernchef Swedavia. Att sedan antalet landningar minskat mer än antalet resenärer indikerar att flygets effektivitet ökat vilket ger positiva effekter bland annat vad gäller dess miljöpåverkan.

Under mars var antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser 16 700, vilket är nio procent färre än under samma månad 2012.

Hittills under hela 2013 har antalet resenärer vid Swedavias flygplatser minskat med tre procent till 7 200 000. Antalet resenärer inrikes har under första kvartalet minskat med åtta procent jämfört med 2012 till 2 900 000, medan antalet resenärer utrikes har ökat med en procent till 4 300 000. Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser har hittills i år minskat med sex procent jämfört med perioden januari-mars 2012 till 47 100.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 5 miljarder kronor per helår och har 2 600 medarbetare.

Presskontakt

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00

Swedavia äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vi skapar den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2021 cirka 2,7 miljarder kronor och har närmare 2 300 medarbetare.