Gå direkt till innehåll
Dispenser för Bromma Stockholm Airport beviljade

Pressmeddelande -

Dispenser för Bromma Stockholm Airport beviljade

Stockholm Bromma Airport lämnade den 4 oktober in en dispensansökan till Transportstyrelsen avseende fem flygplanstyper. Därefter har också ansökan kompletterats med bland annat kvalitativa analyser samt säkerhetsbevisning. Idag meddelade Transportstyrelsen att de beviljar dispens för samtliga flygplanstyper förutsatt att de av flygplatsen föreslagna åtgärder genomförs fullt ut. Dispensen omfattar 3 400 starter och landningar per år avseende de berörda flygplanstyperna.

- Detta är ett tydligt bevis på att det omfattande arbete som genomförts för att säkerställa dessa rörelser har bedömts som professionellt och stabilt, säger Olle Sundin, Bromma Stockholm Airport.

Swedavias ambition är att utveckla Bromma Stockholm Airport till en modern cityflygplats som kan möta ett ökat behov av tillgänglighet till och från Stockholm. Dispensen innebär att detta arbete kan ske parallellt med att samtliga krav från tillsynsmyndigheten tillgodoses. Dispensen är begränsad fram till 31 december 2019 vilket är förenligt med den utvecklingsplan som finns för flygplatsen.

Moderniseringen och effektiviseringen av Bromma Stockholm Airport innefattar bland annat en ambition från Swedavia att bygga en helt ny terminal med direktanslutning till kollektivtrafik liksom ett nytt och mer effektivt flygplatsområde.

 

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Klas Nilsson, presschef Swedavia 0704-53 65 88 eller klas.nilsson@swedavia.se

 

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 4,5 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.

Kontakter

Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Tf Presschef - Acting Head of Media Relations Press och Media 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig Press och Media 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Swedavia äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vi skapar den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Sedan 2020 är Swedavias egen flygplatsverksamhet fossilfri vid samtliga tio flygplatser. Koncernen omsatte under 2023 cirka 5,9 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare.