Gå direkt till innehåll
Fler flygresenärer under oktober

Pressmeddelande -

Fler flygresenärer under oktober

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser fortsätter att öka. Under oktober har 2,9 miljoner resenärer rest från eller ankommit till någon av Swedavias elva flygplatser. Det motsvarar en total ökning med nio procent jämfört med motsvarande period föregående år. Inrikestrafiken ökade med elva procent till 1 201 000 och utrikestrafiken med sju procent till 1 707 000. Antalet resenärer hittills under 2011 har ökat med fjorton procent.

Avseende utrikestrafiken ökar antalet resenärer inom Europa med tio procent medan antalet resenärer utanför Europa minskar med tjugotvå procent. De utrikes destinationer som vuxit kraftigast är Berlin samt Zürich, medan destinationer till USA, New York och Chicago, står för en stor del av minskningen. Utvecklingen innebär dock att under oktober färdades över 1,5 miljoner resenärer mellan en svensk och europeisk destination.

- Även om framtiden är svårbedömd är vår slutsats att flyget stärkt sin konkurrenskraft under året. Vi ser också att våra mest populära destinationer för såväl privat- som affärsresenärer fortsätter att växa i popularitet, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser var 19 000 vilket är en ökning med fem procent.

 

Statistiken omfattar jämförelser med motsvarande flygplatser föregående år. Utförligare trafikstatistik finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 4,5 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.

Kontakter

Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Tf. Presschef - Acting Head of Media Relations Press och Media 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig Press och Media 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Swedavia äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vi skapar den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Sedan 2020 är Swedavias egen flygplatsverksamhet fossilfri vid samtliga tio flygplatser. Koncernen omsatte under 2023 cirka 5,9 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare.