Gå direkt till innehåll
Fler resenärer väljer flyget

Pressmeddelande -

Fler resenärer väljer flyget

Under april månad reste 2,7 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias elva flygplatser. Det motsvarar en ökning med fem procent, eller 136 000 resenärer, jämfört med motsvarande period föregående år. Inrikestrafiken ökade med fyra procent till 1,1 miljoner resenärer och utrikestrafiken med sex procent till 1,6 miljoner resenärer.

-  Även om resenärerna blir fler ser vi tecken på en mer utmanande fortsättning av året. De moderniseringar som nu genomförs måste därför fullföljas med syfte att öka effektiviteten och fortsätta stärka flygets konkurrenskraft, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Medan inga märkbara förändringar under perioden skett avseende antal resenärer utanför Europa ökade antalet utrikes resenärer inom Europa med sju procent till 1,5 miljoner resenärer.

Den största procentuella ökningen av det totala antalet resenärer skedde vid Malmö Airport, 19 procent, följda av Kiruna Airport, 13 procent, samt Bromma Stockholm Airport, 9 procent. Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser under april var 16 600 vilket är en minskning med två procent.

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 4,7 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.

Kontakter

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00

Swedavia äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vi skapar den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Sedan 2020 är Swedavias egen flygplatsverksamhet fossilfri vid samtliga tio flygplatser. Koncernen omsatte under 2022 cirka 4,8 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.