Gå direkt till innehåll
Framgångsrikt klimatarbete i fokus under kvartalet

Pressmeddelande -

Framgångsrikt klimatarbete i fokus under kvartalet

Vid Swedavias flygplatser reste eller ankom 8,4 miljoner resenärer under det tredje kvartalet 2012, vilket är en ökning med 1,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Samtidigt ackrediterades klimatarbetet vid samtliga Swedavias flygplatser inom basutbudet enligt högsta nivå. Tio av totalt fjorton flygplatser i Europa med denna status drivs och utvecklas därmed av Swedavia. Under kvartalet redovisar Swedavia en omsättning på 1 223 (1 144) MSEK. Rörelseresultat för koncernen var under samma period 297 (255) MSEK. Genomförda investeringar under perioden var 461 (363) MSEK och periodens resultat uppgick till 190 (164) MSEK.

– En avtagande resenärstillväxt i kombination med investeringsbehov för att bättre anpassa flygplatserna efter behov från resenärer och partners tydliggör fortsatta effektiviseringsåtgärder. Naturligtvis är det då glädjande att samtidigt leda utvecklingen mot långsiktigt hållbara flygplatser i Europa, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

I samband med delårsrapporten för perioden juli-september 2012 redovisar Swedavia för första gången två rörelsesegment, Flygplatsverksamhet och Real Estate.

Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet via: http://www.swedavia.se/om-swedavia/detta-ar-swedavia/ekonomi/finansiell-information/

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 4,7 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.

Kontakter

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00

Swedavia äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vi skapar den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Sedan 2020 är Swedavias egen flygplatsverksamhet fossilfri vid samtliga tio flygplatser. Koncernen omsatte under 2022 cirka 4,8 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.