Gå direkt till innehåll
Klart med ny chef för Visby Airport

Pressmeddelande -

Klart med ny chef för Visby Airport

Swedavia har under en period sökt efter en långsiktig lösning för vem som ska leda arbetet vid Visby Airport.  Efter ett omfattande rekryteringsarbete har valet nu fallit på Gunnar Jonasson, nuvarande Marknads- och Kommunikationschef vid GEAB.  Gunnar Jonasson kommer ursprungligen från Stockholm men har i perioder varit bosatt på Gotland. Dessförinnan har han bland annat även studerat ekonomi vid Högskolan på Gotland samt arbetat inom besöksnäringen på Gotland.

-  Vi är övertygade om att förutsättningarna för att skapa ökad tillgänglighet till och från Gotland stärks i och med rekryteringen av Gunnar. Han har precis den bakgrund vi letat efter i form av kvalitativt marknadsarbete i kombination med lokal förankring, säger Peder Grunditz, chef för regionala flygplatser Swedavia.

-  Jag är övertygad om att betydelsen av flygplatsen kommer öka på sikt. Den är en förutsättning för såväl vårt eget näringsliv som för arbetet med att attrahera fler typer av besökare. Samtidigt är jag öppen för nya idéer eftersom det är en helt ny roll för min egen del, säger Gunnar Jonasson.

Gunnar Jonasson, som tillträder sin nya tjänst den 1 november, är en van ledare från direkt eller indirekt statligt ägda bolag såsom Vattenfall och Svensk Kärnbränslehantering. Han har dessutom erfarenhet av utveckla bolags konkurrenskraft med hjälp av attraktiva IT-lösningar samt av att tydliggöra arbetsgivarens erbjudande gentemot rekryteringsmarknaden.

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 4,5 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.

Kontakter

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00

Swedavia äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vi skapar den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Sedan 2020 är Swedavias egen flygplatsverksamhet fossilfri vid samtliga tio flygplatser. Koncernen omsatte under 2022 cirka 4,8 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.