Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Malmö Airports grannar positiva till flygplatsen

En stor andel av grannarna runt Malmö Airport anser att flygplatsen har en viktig roll att spela i samhället. Hela 91 procent anser att flygplatsen är viktig för regionens utveckling och 89 procent anser att den är viktig för jobben i regionen. Sju av tio svarar också att de själva skulle kunna tänka sig att arbeta på flygplatsen.

81 procent av grannarna  är positivt inställda till Malmö Airport och 83 procent trivs också med sitt boende nära flygplatsen. Det visar den enkätundersökning som Swedavia genomfört bland flygplatsens grannar under våren 2012. Det är andra gången som flygplatsen genomför en grannundersökning, den tidigare genomfördes år 2010.

En stor del av enkätundersökningen ägnas åt flygplatsens miljöarbete. Cirka sex av tio grannar är nöjda med hur Malmö Airport arbetar för att minska sina egna utsläpp till vatten, mark och luft. Vid en jämförelse mellan åren 2012 och 2010 har andelen grannar som är nöjda med flygplatsens miljöarbete minskat några procentenheter. 56 procent av respondenterna menar att flygplatsen arbetar aktivt för att skapa en bra miljö för grannarna, 31 procent ställer sig neutrala till den frågan. Förtroendet för flygplatsens miljöarbete har ökat något sedan förra mätningen, från 60 till 62 procent.

- För oss är det viktigt att veta vad våra grannar tycker om oss, hur de trivs med att ha flygplatsen i sin närhet och vad de tycker om vårt miljöarbete, säger Maria Bengtsson, miljöchef på Malmö  Airport. Vi har arbetat målmedvetet med att minska våra koldioxidutstläpp som förra gången vi ställde frågor till våra grannar var ett fokusområde där de ville se förbättringar.

Mellan åren 2005-2011 har Malmö Airport minskat CO2-utsläppen med över 80 %. Ett arbete som nu resulterat i att flygplatsen ackrediterats och blivit klimatmärkt enligt europeisk standard för flygplatser.

För mer information:
Maria Bengtsson, miljöchef på Malmö Airport, tel: 040- 613 12 63

Fakta grannundersökning:

  • Enkätundersökningen till boende i flygplatsens närhet har genomförts under våren år 2010 och 2012.
  • 90 procent av respondenterna bor inom en radie av 20 km från flygplatsen
  • Undersökningen utförs av företaget Markör Marknad & Kommunikation AB på uppdrag av Swedavia Malmö Airport. 
  • På frågan ”Vilken är din sammanfattande inställning/attityd till flygplatsen?” svarade  81 % positiv/mycket positiv i årets undersökning. 

Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 4,7 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.

Kontakter

Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Tf. Presschef - Acting Head of Media Relations Press och Media 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig Press och Media 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Swedavia äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vi skapar den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Sedan 2020 är Swedavias egen flygplatsverksamhet fossilfri vid samtliga tio flygplatser. Koncernen omsatte under 2023 cirka 5,9 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare.