Gå direkt till innehåll
Något fler flygresenärer under oktober

Pressmeddelande -

Något fler flygresenärer under oktober

Under oktober reste 2,9 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias elva flygplatser. Det motsvarar en ökning med en procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet utrikes resenärer ökade med en procent till 1,7 miljoner resenärer och antalet inrikes resenärer var oförändrade 1,2 miljoner resenärer.

Ökningen av antalet utrikes resenärer består uteslutande av resenärer inom Europa, vilka ökade med två procent till 1,6 miljoner resenärer. Antalet interkontinentala resenärer minskade däremot med tio procent, jämfört med samma period föregående år. De flygplatser som under oktober hade störst procentuell tillväxt av antalet resenärer var Bromma Stockholm Airport (sju procent), Kiruna Airport (sex procent) och Malmö Airport (fem procent).

Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser under oktober oförändrade 19 100.  

Ämnen

Taggar


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 4,7 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.

Presskontakt

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00

Ellen Laurin

Presskontakt Presskommunikatör 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00

Swedavia äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vi skapar den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2020 cirka 2,5 miljarder kronor och har närmare 2 600 medarbetare.