Skip to main content

Passagerarrekord på Swedavias flygplatser i januari

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2018 08:30 CET

Passagerarrekord på Swedavias flygplatser i januari 2018. Fotograf Felix Odell.

Över 2 900 000 passagerare flög till eller från Swedavias flygplatser under januari 2018, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med motsvarande månad 2017. Utrikesresenärerna ökade med över 3 procent till över 1 900 000 stycken. Antalet inrikes resenärer ligger kvar på i princip samma nivå; 1 006 000 passagerare.

Stockholm Arlanda Airport ökade med 2 procent till över 1 800 000 passagerare. Göteborg Landvetter Airport ökade med 2 procent till över 450 000 passagerare och Bromma Stockholm Airport ökade med 3 procent till 185 000 passagerare.

På de övriga sju flygplatserna noterades relativt små förändringar i antalet passagerare. Störst ökning i absoluta tal bland dessa hade Malmö Airport (med 156 000 passagerare, en ökning med 2 procent) och Åre Östersund Airport (med 46 000 passagerare, en ökning med 5 procent).

Antalet passagerare för den senaste (rullande) tolvmånadersperioden uppgick till 41 980 000, vilket är en ökning med 6 procent.

Under senaste (rullande) tolvmånadersperioden ökade inrikestrafiken med 2 procent till 14 000 000 och utrikestrafiken ökade med 8 procent till 27 960 000.

Trafikstatistiken för Swedavias flygplatser finns på www.swedavia.se under Om Swedavia/Om Swedavia/Statistik. https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/

För mer information, vänligen kontakta Swedavia pressjour, telefon 010-10 90 100 eller press@swedavia.se

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,5 miljarder kronor per helår och har 2 800 medarbetare.