Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

PFOS – ett problem kring brandövningsplatser

På Arlanda finns av flygsäkerhetsskäl en stor brandövningsplats där brandskum innehållande PFOS använts under många år. I slutet av 90-talet byggdes en ny brandövningsplats med isolerande gummiduk för att säkerställa att inga kemikalier, flygbränsle eller annat hamnar i mark eller grundvatten. De PFOS-föroreningar som idag finns i Halmsjön härstammar troligen från den gamla nedlagda övningsplatsen.

PFOS är idag spritt i den svenska miljön och precis som på Arlanda har PFOS också hittats vid flera brandövningsplatser runt om i landet. För att hitta en lösning på problemet finansierar LFV i samarbete med Naturvårdsverket ett femårigt projekt som kallas RE-PATH och genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet går ut på att utreda och klarlägga förekomsten och spridning av PFAS, perfluorinerade alkylsulfonater, i allmänhet och PFOS, i synnerhet.

I studien har man bland annat hittat ämnet i bottensediment i Halmsjön. Ämnet tas upp av vattenväxter och hamnar i fiskar högre upp i näringskedjan. Giftigheten är ganska måttlig; problemet är att ämnet inte bryts ner. I väntan på experternas förslag till åtgärder är uppfattningen att bottensedimenten tills vidare inte bör röras med den risk det skulle innebära att ämnet frigörs i vattnet.

– Vi har diskuterat med länsstyrelsen om hur man bäst hanterar föroreningen och har tillsammans kommit fram till att vi bör vänta till studien är klar. Om man börjar gräva i sedimentet och grumlar till vattnet finns risken att det får motsatt effekt och börjar sprida sig istället, säger Jenny Svärd, miljöchef på Arlanda.

LFV har också infört fiskeförbud i sjön tills vidare, någon fara att bada föreligger dock inte.


För mer information:

Jenny Svärd, Miljöchef, Arlanda, 0733-853257

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholm-Arlanda Airport är Sveriges största flygplats med 176 destinationer och 81 flygbolag. 50 000 resenärer passerar flygplatsen varje dygn. Här arbetar 16 000 personer i 250 företag. Swedavia är flygplatshållare med 750 anställda på Arlanda.

Stockholm-Arlanda Airport samarbetar med flera aktörer i regionen för att stärka Stockholm och Sverige som destination.

Kontakter

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00

Swedavia äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vi skapar den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Sedan 2020 är Swedavias egen flygplatsverksamhet fossilfri vid samtliga tio flygplatser. Koncernen omsatte under 2022 cirka 4,8 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.