Gå direkt till innehåll
Plats för bin på Landvetter

Pressmeddelande -

Plats för bin på Landvetter

Nu är det mer surr i luften på Göteborg Landvetter Airport. 35 000 bin har fått ett nytt hem i ett så kallat apiarium på flygplatsen.
- Bin har en viktig funktion att fylla för den biologiska mångfalden och i ett hållbart samhälle. Det tycker vi är viktigt att uppmärksamma, säger Maria Gelin, miljöchef på Göteborg Landvetter Airport.

Apiariet, som är en bikupa som gör det möjligt att visa bisamhällen, har placerats i närheten av flygledartornet och byggts i ett samarbete med Beepartners, en organisation som arbetar för att skapa mötesplatser och sprida av kunskap kring binas situation och viktiga roll.

Bin spelar en nyckelroll för den biologiska mångfalden. Det råder dock en global brist på bin. Till följd av förändringar i landskapet och en intensifiering av jordbruket har humlor och vilda bin fått det svårare att överleva. Det har blivit brist på marker som bina trivs i. Drygt ett dussin arter av vilda bin har redan försvunnit och en tredjedel av Sveriges drygt 300 arter finns med på den svenska rödlistan. När de vilda bina minskar i antal måste de tama bina kompensera för detta och biodling blir ett viktigt verktyg för att bevara den biologiska mångfalden.

- Vi har ett hållbarhetsarbete på flygplatsen som främst inriktar sig på att minska koldioxidutsläpp, ta hand om vårt vatten och begränsa buller. Men bikupan är ytterligare ett sätt att sätta fokus på att vi måste tänka hållbart, i det lilla såväl som i det stora, säger Maria Gelin.

Bikupan på Landvetter flygplats kommer att kunna ge en honungsskörd på uppåt 35 kilo per år.

För mer information: Maria Gelin, miljöchef Göteborg Landvetter Airport, tel: 010-10 93 150


Ämnen

Kategorier


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5 miljarder kronor per helår och har 2 400 medarbetare.

Kontakter

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00

Relaterat innehåll

Swedavia äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vi skapar den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Sedan 2020 är Swedavias egen flygplatsverksamhet fossilfri vid samtliga tio flygplatser. Koncernen omsatte under 2022 cirka 4,8 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.