Gå direkt till innehåll
Swedavia investerar 80 MSEK i bättre möjligheter för Affärsflyg för Stockholm

Pressmeddelande -

Swedavia investerar 80 MSEK i bättre möjligheter för Affärsflyg för Stockholm

Fakta om den nya anläggningen för Affärsflyg för Stockholm på Östra rampen inom Bromma Stockholm Airport:

  • Den nya anläggningen på Östra rampen är till för Affärsflyget för Stockholm: Flyg för nyckelpersoner i företag och organisationer med stor betydelse för Stockholmsregionen och Sverige.
  • Den nya anläggningen på Östra rampen omfattar taxibanor, platta och uppställningsplatser på en yta motsvarande ca 30 000 m².
  • Östra rampen ger möjlighet att bygga faciliteter på sammanlagt ca 6 000 m2. Här kommer aktörer att erbjudas arrenden för hangarer, service- och terminalbyggnader för Affärsflyg för Stockholm.
  • Den nya anläggningen ger också bättre möjligheter att erbjuda gästande affärsflyg service och tillfällig uppställning av flygplanen.
  • I anläggningen ingår nya vägar samt inpassering och parkeringsplatser för affärsflyget.
  • Investeringen omfattar 80 MSEK.
  • Arbetet med den nya anläggningen för Affärsflyg för Stockholm  på Östra rampen inleds omgående. Tillträde till anläggningen beräknas kunna ske till årsskiftet 2012/2013.

- Affärsflyg för Stockholm är en huvuduppgift för Bromma Stockholm Airport. Genom investeringarna på Östra rampen tar vi ett rejält steg för att förbättra möjligheterna för Affärsflyg för Stockholm, säger Olle Sundin flygplatsdirektör på Bromma Stockholm Airport. Stockholm behöver en flygplats som kan hålla högre standard och ge bättre service för att bättre än idag möta kraven från resenärer med affärsflyg.

Många svenska och internationella företag har placerat huvudkontor och forsknings- och utvecklingsverksamheter i Stockholm. Det gäller särskilt företag som verkar inom IT, life science, miljöteknik, finans och andra kunskapsintensiva branscher. För dessa företag är snabba transporter och möjlighet att använda affärsflyg en viktig lokaliseringsfaktor.

- Satsningen på Affärsflyg för Stockholm är en viktig insats från Swedavia för att stärka näringslivsklimatet i Stockholmsregionen, säger Olle Sundin.

Ämnen

Taggar


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 4,5 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.

Presskontakt

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00

Ellen Laurin

Presskontakt Presskommunikatör 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00