Gå direkt till innehåll
Swedavia stödjer miljöeffektiva bränslen för taxi på Stockholm Arlanda Airport

Pressmeddelande -

Swedavia stödjer miljöeffektiva bränslen för taxi på Stockholm Arlanda Airport

Swedavia har under ett tiotal år arbetat hårt med att minska miljöpåverkan från Stockholm Arlanda Airport och övriga statliga flygplatser. En av de större utsläppskällorna är biltrafik till och från Arlanda. Swedavia verkar därför för bättre kollektivtrafik och olika fördelar för miljöfordon. Från 1 juli 2011 införde Swedavia kravet att taxitrafiken från Stockholm Arlanda Airport måste ske med miljöfordon. Swedavia vill nu få ner utsläppen ytterligare genom att stödja användningen av miljöeffektiva bränslen.

– Vi fortsätter att driva inte bara vårt eget miljöarbete framåt utan skapar också förutsättningar för andra att göra detsamma, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Arlanda.

För att hantera den stora mängd taxibilar och limousiner som trafikerar Arlanda, har flygplatsen ett kösystem där taxibilarna väntar på en parkeringsyta en bit från terminalerna tills plats finns i de terminalnära och taxibolagsindelade taxifickorna. Endast miljöfordon släpps in i detta kösystem. Väntetiden på denna parkeringsyta styrs av tre faktorer: väntetid på parkeringsytan, kundefterfrågan i de olika bolagsköerna, samt taxibilens utsläppsnivå av CO2. Även om alla taxibilar i kösystemet formellt är miljöfordon, får ett fordon med lägre CO2-utsläpp lite kortare kötid. De taxibilar som kan visa att de sänker sina utsläpp ytterligare genom att använda miljöeffektiva bränslen, kommer nu att få tillgodoräkna sig detta i kösystemet och därmed korta sin kötid.

Regeringen har aviserat att de har för avsikt att skärpa definitionerna av miljöfordon, dock är tidpunkten oklar. För att ge taxibranschen bättre planeringsförutsättningar kommer Swedavia att ge de taxibilar som nu klassas som miljöbilar och finns registrerade i Arlandas taxiframkallningssystem dispens under en övergångsperiod på 24 månader från det datum då en ny miljöbilsdefinition träder i kraft. Samma tillämpning sker också på Bromma Stockholm Airport. För nya taxibilar i kösystemet gäller den nya definitionen från dess ikraftträdande. Samtliga fordon oavsett ny eller gammal miljöbilsdefinition kommer då att finnas i samma kösystem.

Ämnen

Taggar


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 4,7 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.

Presskontakt

Robert Pletzin

Robert Pletzin

Presskontakt Presschef 010-109 01 00
Ellen Laurin

Ellen Laurin

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00
Swedavias presstjänst

Swedavias presstjänst

Presskontakt 010-109 01 00
Peter Wärring

Peter Wärring

Presskontakt Pressansvarig 010-109 01 00

Swedavia äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vi skapar den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2020 cirka 2,5 miljarder kronor och har närmare 2 600 medarbetare.