Inbjudan till Swedbanks extra bolagsstämma

Tid 25 November 2008 10:00 – 10:00

Plats Dansens Hus, Barnhusgatan 12-14

Tisdagen 25 november kl 10:00 håller Swedbank extra bolagsstämma på Dansens Hus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm. Representanter för medierna är välkomna att närvara. Dörrarna öppnas klockan 08:30. Välkommen! För anmälan och ytterligare information: Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 0703-21 39 95 eller anna.sundblad@swedbank.se Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 459 kontor i Sverige, 300 kontor i de baltiska länderna samt 190 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2007 uppgick balansomslutningen till 1 600 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 22 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07

Relaterat innehåll