Pressmeddelande -

Årets Miljö- och energistipendiat utsedd

FöreningsSparbankens Miljö- och energistipendium har i år tilldelats teknikagronomen Mikael Jacobsson för hans utredning av olika bevattningsmetoder och vattenupptagningsförmågan hos grödor: ”Water efficiency and transpiration of maize grown under different kinds of water stress.” Mikael Jacobsson är teknikagronom med inriktning mot hydrologi och har skrivit sitt examensarbete och tillika MFS (Minor Field Study) i Israel. Juryns motivering ”Ett framstående arbete som behandlar en del i ett globalt naturresursproblem. Vattenbrist är ett framtida miljöproblem då sötvatten är en ändlig resurs. Mikael Jacobssons arbete är en utredning av olika bevattningsmetoder och vattenupptagningsförmågan hos grödor. På sikt kan resultaten och kommande studier bidra till att minska vattenförbrukningen inom jordbruket.” I snart 10 år har FöreningSparbanken tillsammans med Ultuna studentkår delat ut ett stipendium till student eller nyligen utexaminerad student. Stipendiet är på 10 000 kr och syftar till att utveckla kunskapen om naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa eller uthållig energianvändning/produktion. Juryn bestod av representanter från FöreningsSparbanken och Ultuna Studentkår. Utdelningen äger rum på den traditionella vårbalen lördagen den 13 maj kl 16.15 på SLU Ultuna, Undervisningshuset i Uppsala. Representanter från media är välkomna att delta. För ytterligare information: Johanna Gällstedt, Föreningssparbanken tfn: 070-222 32 42 Sofia Strandberg, ordförande ULS, tfn: 0709-46 02 41 Mikael Jacobsson, 070-485 03 36 FöreningsSparbanken AB FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,8 miljoner privatkunder och 441 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Koncernen har drygt 470 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 280 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2005 uppgick balansomslutningen till 1 200 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 16 000. Läs mer om FöreningsSparbanken på http://www.fsb.se. Ultuna Studentkår Ultuna Studentkår är med sina ca 2300 medlemmar SLU:s största studentkår. Kåren organiserar studenter vid Fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap och Fakulteten för Naturresurser och Lantbruk, bl.a. agronomer, landskapsarkitekter, ekonomer, naturresursare och bioteknologer. Kårens verksamhet är bred där huvudverksamheterna är utbildningsbevakning, bevakning av studiesociala frågor och näringslivskontakter. Till övrig verksamhet kan t.ex nämnas anordning av examensbaler, middagar, spex och mottagning av utbytesstudenter.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07