Pressmeddelande -

Affärer för 20 miljarder i Svealand när skog byter ägare

Värden för totalt 80 miljarder kronor ska byta ägare inom fem år när 1,8 miljoner hektar skog beräknas få nya ägare. I Svealand rör det sig om värden för ca 20 miljarder. Enligt undersökningen Skogsbarometern som görs på uppdrag av LRF Konsult och Swedbank, planerar 15 procent av landets skogsägare att överlåta sin fastighet de närmaste fem åren.

- Det handlar om affärer för ett sammanlagt värde upp till 80 miljarder kronor de närmaste fem åren, säger Johan Jansson, LRF Konsult om uppgiften som beräknats utifrån att 15 procent de privata skogsägarna planerar att sälja eller överlåta sin mark de närmaste fem åren. Lika många vill utveckla sitt skogsföretagande genom tillköp och utveckling av fastigheten. Den svenska skogen ägs till drygt hälften av privatpersoner och de står för ca 60 procent av råvaruleveranserna till landets skogsindustri. Skogsägarnas förväntningar är därför viktiga och intressanta.

Framtidstro - lågkonjunktur till trots
De privata skogsägarna tror på en ljus framtid, finansoro och begynnande lågkonjunktur till trots. Optimismen är inte lika stor som föregående år, en vikande konjunktur både för sågverken och för massa- och pappersindustrin spelar in. Skogsägarna tror på en negativ prisutveckling av timmer innevarande år, men är betydligt mer positiv gällande massaved. På sikt har skogsägaren en mer positiv syn på prisutvecklingen.

60 procent anser att skogsköp är en lönsam investering
- Skog är en pålitlig och lönsam investering. Enligt undersökningen skulle knappt hälften av skogsägarna i Svealand köpa mer skog om de hade 1 miljon kronor att investera, säger Hans Wennberg, Swedbank. Det som betyder mest i skogsägandet är själva känslan att äga skog och att det är en bra och långsiktig investering. Sedan 2003 har priset på skogsmark har ökat med 90 procent. Första halvåret 2008 steg priserna med 7 procent. Färre tror dock på fortsatt stigande fastighetspriser, 50 procent i år mot 74 procent för ett år sedan.

Skogsbarometern - Svealand

- 22 procent har köpt sin fastighet på öppna marknaden
- 34 procent lägger ned mer än 20 dagars eget arbete i sin skog
- 39 procent avser avverka under säsongen 2008/2009
- 60 procent anser att lönsamheten i skogsbruket är mycket god eller tillfredsställande
- 42 procent har fullständig skogsfärsäkring
- 56 procent har inga län på sin fastighet
- 47 procent skulle i första hand välja att investera i mer skog om de hade en miljon kronor över
- 32 procent bor mer än 3 mil från sin fastighet

Läs hela rapporten:
www.konsult.lrf.se eller www.swedbank.se/skogsbarometern

För ytterligare information kontakta
Johan Jansson, LRF Konsult Skogsbyrån, tfn: 08-657 47 43, 070-229 42 87
Hans Wennberg, Skog och Lantbruk, Swedbank, tfn: 070-518 78 08

Skogsbarometern är en årlig rapport om det ekonomiska läget bland Sveriges privata skogsägare och deras förväntningar på konjunkturen. Rapporten, som tagits fram av Swedbank och LRF Konsult med hjälp av Sifo, bygger på en intervjuundersökning bland 570 skogsägare jämt fördelade över landet.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • skogsbarometern

Regioner

  • Dalarna

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07