Pressmeddelande -

Affärer för 80 miljarder när skog byter ägare

80 miljarder kronor ska byta ägare inom fem år när 1,8 miljoner hektar skog beräknas få nya ägare. Undersökningen Skogsbarometern, som görs på uppdrag av LRF Konsult och Swedbank visar att 15 procent av landets skogsägare planerar att överlåta sin fastighet de närmaste fem åren.

- Det handlar om affärer för ett värde upp till 80 miljarder kronor de närmaste fem åren, säger Johan Jansson, LRF Konsult, om uppgiften som beräknats utifrån att 15 procent av de privata skogsägarna planerar att sälja eller överlåta sin mark de närmaste fem åren. Lika många vill utveckla sitt skogsföretagande genom tillköp och utveckling av fastigheten. Den svenska skogen ägs till drygt hälften av privatpersoner och de står för ca 60 procent av råvaruleveranserna till landets skogsindustri. Skogsägarnas förväntningar är därför viktiga och intressanta.

Framtidstro - lågkonjunktur till trots
De privata skogsägarna tror på en ljus framtid, finansoro och begynnande lågkonjunktur till trots. Optimismen är inte lika stor som föregående år, en vikande konjunktur både för sågverken och för massa- och pappersindustrin spelar in. Skogsägarna tror på en negativ prisutveckling av timmer innevarande år, men är betydligt mer positiva gällande massaved. På sikt har skogsägaren en mer positiv syn på prisutvecklingen.

60 procent anser att skogsköp är en lönsam investering
- Skog är en pålitlig och lönsam investering. Enligt undersökningen skulle drygt hälften av skogsägarna köpa mer skog om de hade 1 miljon kronor att investera, säger Hans Wennberg, Swedbank. En femtedel skulle sätta in pengarna på banken och nästan lika många skulle köpa aktier. Det som betyder mest i skogsägandet är själva känslan att äga skog och att det är en bra och långsiktig investering. Sedan 2003 har priset på skogsmark har ökat med 90 procent. Första halvåret 2008 steg priserna med 7 procent. Färre tror dock på fortsatt stigande fastighetspriser, 50 procent i år mot 74 procent för ett år sedan.

Skogsbarometern 2008 i korthet

- 58 procent av skogsägarna är tillfreds med lönsamheten i skogsbruket, en fördubbling, på tre år. (Diagram 4)
- Hälften av skogsägarna har en fullständig skogsförsäkring. (Diagram 3)
- Skogsägarna tror på fortsatt negativ prisutveckling på timmer innevarande år, avseende massapriser är man mer positiv. (Diagram 8)
- 58 procent har inga lån på sin skog.
- Efter stormen Gudrun har andelen helförsäkrade ökat. Götaland ökat mest i landet, från 46 till 57 procent.
- Drygt hälften av skogsägarna skulle välja att köpa mer skog om de hade 1 miljon kronor att investera; 20 procent skulle sätta in det på sparande och 18 procent skulle köpa aktier.
- 27 procent är intresserade av att satsa på eller upplåta skogsmark för vindkraft.
- 39 procent planerar att avverka under 2008/09. Det är en minskning med 3 procentenheter jämfört med förra året.

Läs hela rapporten:
www.konsult.lrf.se eller www.swedbank.se/skogsbarometern

För ytterligare information kontakta
Johan Jansson, LRF Konsult Skogsbyrån, tfn: 08-657 47 43, 070-229 42 87
Hans Wennberg, Skog och Lantbruk, Swedbank, tfn: 070-518 78 08

Skogsbarometern är en årlig rapport om det ekonomiska läget bland Sveriges privata skogsägare och deras förväntningar på konjunkturen. Rapporten, som tagits fram av Swedbank och LRF Konsult med hjälp av Sifo, bygger på en intervjuundersökning bland 570 skogsägare jämt fördelade över landet.

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • skogsbarometern

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07