Pressmeddelande -

Boindex steg till 154,4

Idag publicerar FöreningsSparbanken Boindex för andra kvartalet 2004. Boindex mäter husköpkraften, d v s hur väl hushållen har råd med sina husköp. Boindex är 100 när hus­hållen använder 15 % av sina arbetsinkomster före skatt till bolånekostnader. När Boindex överstiger 100 är andelen bolånekostnader mindre och hushållen har råd med sitt boende enligt vår fastställda norm. Ju högre siffra, desto bättre husköpkraft. Boindex steg till 154,4 andra kvartalet, jämfört med 142,3 första kvartalet i år. Hushållens inkomster är således drygt 54 % högre än de som krävs för att uppfylla vår norm om 15 % bolånekostnader som andel av inkomsten. Hushållen har därmed fått bättre råd med husköpen. - Huspriserna sjönk något i riket som helhet och detta - i kombination med lägre räntor och stigande förvärvsinkomster - medförde att hushållen fick bättre råd med sina villaköp, säger Cecilia Hermansson, ansvarig för Boindex. Boindex har inte visat så hög nivå sedan 1999. Storstäderna fortsätter att uppvisa svagare husköpkraft än riket i övrigt Husköpkraften förbättrades under första kvartalet i Göteborgs- och Malmöregionerna, men inte i Stockholmsregionen, där huspriserna återigen uppvisade en kraftig uppgång. Stockholmarna har endast 80 % av den inkomst som krävs för husköpet, enligt vår norm, vilket innebär att de – i högre grad än andra – måste göra avkall på annan konsumtion för att få råd med husköpet. Båstad med stora variationer mellan kvartalen – och ett stort antal köpare från andra kommuner som trissar upp priserna – hamnade i botten på listan. Husprisfall i Västervik resulterade i en andraplacering Listan fortsätter att toppas av Örn­sköldsvik. Västervik har numera den näst högsta husköpkraften. Sedan ett halvår tillbaka har priset för medianvillan fallit från 640 000 till 533 000 kronor. - Sambanden mellan utvecklingen på arbets- och bostadsmarknaderna är starka, och behöver ges större vikt i den regionala analysen, anser Cecilia Hermansson. En utflyttning av ett företag kan snabbt försvaga husmarknaden. Å andra sidan kan nyetableringar av företag i stället stärka prisutvecklingen på fastigheter i en region och skapa regionala multiplikatoreffekter genom en högre aktivitet bland underlevantörer, samt även i tjänstesektorn, och så småningom i byggsektorn. Enköping, Mariestad och Trollhättan är nya kommuner i Boindex. Husköpkraften i Enköping liknar densamma i Mälardalskommunerna i allmänhet, medan husköpkraften i Trollhättan liknar riket och den i Mariestad är något högre än genomsnittet. Om frågor, vänligen kontakta Cecilia Hermansson, ekonomiska sekretariatet tfn 08-58 59 1588, fax 08-58 59 1026, eller e-mail: cecilia.hermansson@foreningssparbanken.se Samtliga Boindex finns tillgängliga i tabell- och diagramform på Internet: www.foreningssparbanken.se (Klicka på Vår omvärld/Samhällsekonomi/Boindex)

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07