Pressmeddelande -

Delårsrapport januari - juni

Andra kvartalet 2011

jämfört med första kvartalet 2011

 • Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,02* kronor (2,47) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,01* kronor (2,47)
 • Räntabilitet på eget kapital var 14,4 procent (16,1)
 • K/I-talet uppgick till 0,52 (0,52)
 • Räntenettot uppgick till 4 740 mkr (4 527)
 • Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar minskade med 1 procent till 4 010 mkr (4 068)
 • Swedbank redovisade nettoåtervinningar på 324 mkr (972)
 • Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel 2 var 14,8 procent (13,9 procent den 31 december 2010) och med övergångsregler 10,1 procent (10,1). Primärkapitalrelationen enligt Basel 2 ökade till 16,1 procent (15,2). Med övergångsregler var primärkapitalrelationen 11,0 procent (11,0).

Januari-juni 2011
jämfört med januari-juni 2010

 • Periodens resultat uppgick till 7 304 mkr (2 103)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,48* kronor (1,82) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,48* kronor (1,82)
 • Räntabilitet på eget kapital var 15,3 procent (4,7)
 • K/I-talet uppgick till 0,52 (0,57)
 • Räntenettot ökade med 18 procent till 9 267 mkr (7 822)
 • Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar ökade med 22 procent till 8 078 mkr (6 625)
 • Swedbank redovisade nettoåtervinningar på 1 296 mkr (kreditförluster om 3 173).

* Resultat använt vid beräkning av resultat per aktie specificeras på sidan 41.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth.” Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 9,4 miljoner privatkunder och ca 690 000 företagskunder med 321 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 30 juni 2011 uppgick balansomslutningen till 1 758 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • swedbank
 • delårsrapport
 • kvartal
 • kreditförluster
 • nedskrivningar

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07