Pressmeddelande -

Få planerar börja eller öka sitt pensionssparande

Med lägre bostadsräntor och sänkta skatter är utrymmet att avsätta pengar till sin pension större för många svenskar idag. Trots detta är det bara ett fåtal som kommer att påbörja eller öka sitt pensionssparande under det kommande året. I en undersökning* om pensionssparande nyligen gjord av Swedbank uppger endast 13 procent att de planerar att börja eller höja sitt sparande till pensionen, vilket bekräftar att svenskarna sparar alldeles för lite.

Svenskarna sparar generellt för lite, framför allt när det kommer till pensionen. För den som befinner sig mitt i livet kan pensionen tyckas avlägsen, ändå ser många 60- och 70-talister det som en självklarhet att ha samma ekonomiska standard som pensionär som under yrkeslivet. I åldersgruppen 18 till 35 uppger nästan hälften att man pensionssparar idag och bland de 13 procent av svenskarna som uppger att de kommer börja eller öka sitt pensionssparande kommer 40 procent att öka avsättningen med endast 100-200 kronor i månaden.

– Det är viktigt att komma igång med sitt pensionssparande för att bygga upp en buffert inför framtiden. Ju tidigare man börjar sätta av en månatlig summa, desto mindre behöver summan vara. Lika viktigt är det att kontinuerligt se över sparandet i takt med att inkomsten ökar eller att den personliga situationen förändras. Swedbank har under namnet Pensionskollen satsat på att göra pensionsfrågorna mer begripliga genom att svara på frågor via Twitter och Facebook, och kunderna kan enkelt boka en Pensionskoll på hemsidan och via sms för att få hjälp att se över den personliga ekonomin. Det är först när man har en helhetssyn av ekonomin som det är möjligt att ge goda råd och tillsammans ta fram en realistisk sparplan, säger Jan Ridderwall, chef för Privatmarknad, Swedbank.

Högre lön eller skatteavdrag först – därefter pensionssparande
Swedbanks undersökning visar att 62 procent av svenskarna pensionssparar. Samtidigt kommer drygt hälften inte att börja eller öka sitt pensionssparande det närmaste året. Bland dessa menar var tredje att endast en högre lön skulle få dem att komma igång. Nästan lika många, och dessutom betydligt fler män än kvinnor, uppger att ett ökat skatteavdrag för pensionssparandet skulle vara ett skäl till att börja eller öka sparandet. Vidare uppger hela 42 procent att de skulle börja eller öka sitt sparande om deras lön skulle öka med mer än 2 000 kronor.


För ytterligare information:
Jan Ridderwall, chef för Privatmarknad, Swedbank, tfn: 076-101 81 33
Anne-Christine Hügin Blomqvist, Marknadsundersökningar Swedbank, tfn: 070-213 60 35
Peter Borsos, kommunikationschef, Svensk bankrörelse, Swedbank, tfn: 070-317 68 00

*Enkätundersökningen är genomförd under perioden 17-24 mars 2010 av Norstat bland 1 393 svenskar på uppdrag av Swedbank.

Swedbank är banken för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder Swedbank ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 9,5 miljoner privatkunder och ca 535 000 företagskunder med 377 kontor i Sverige och 224 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Norden, USA, Kina, Japan, Ryssland och Ukraina. Per den 31 mars 2010 uppgick balansomslutningen till 1 890 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • bostadsräntor
  • pension
  • swedbank

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07