Pressmeddelande -

Flaggningsmeddelande avseende Fastighets AB Balder

FöreningsSparbanken AB, organisationsnummer 502017-7753, har idag genom aktielån lånat 1 380 000 B-aktier i Fastighets AB Balder (publ), organisationsnummer 556525-6905. Bankens innehav av aktier i bolaget uppgår därmed till 1 380 000 B-aktier, vilket motsvarar 8,5 procent av kapitalet och 4,2 procent av rösterna med hänsyn tagen till den apportemission som bolaget beslutat om i april 2006. För ytterligare information: Håkan Wilson, tf chef Investor Relations, tfn: 070-636 0854 FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,8 miljoner privatkunder och 441 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Koncernen har drygt 470 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 280 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2005 uppgick balansomslutningen till 1 200 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 16 000. Läs mer om FöreningsSparbanken på http://www.fsb.se.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07