Pressmeddelande -

Flaggningsmeddelande avseende Fastighets AB Balder

FöreningsSparbanken AB, organisationsnummer 502017-7753, har idag sålt tidigare lånade 1 380 000 B-aktier och köpt 1 380 000 onoterade betalda tecknade aktier (BTA) av serie B i Fastighets AB Balder (publ), organisationsnummer 556525-6905. Banken äger därefter 1 380 000 onoterade betalda tecknade aktier (BTA) av serie B, vilket motsvarar 8,5 procent av kapitalet och 4,2 procent av rösterna med hänsyn tagen till den apportemission som bolaget beslutat om i april 2006. För ytterligare information: Håkan Wilson, tf chef Investor Relations, tfn: 070-636 08 54 FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,8 miljoner privatkunder och 441 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Koncernen har drygt 470 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 280 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2005 uppgick balansomslutningen till 1 200 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 16 000. Läs mer om FöreningsSparbanken på http://www.fsb.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07