Pressmeddelande -

Flaggningsmeddelande från FöreningsSparbanken AB (publ)

FöreningsSparbanken AB (publ) (FöreningsSparbanken) har i dag, i enlighet med en överenskommelse med Wedins Skor & Accessoarer Aktiebolag (Wedins) den 2 december 2005, förvärvat 3 956 948 nyemitterade aktier av serie B i Wedins mot betalning genom kvittning av lån om c:a 50 000 000 kr. FöreningsSparbanken äger därefter totalt 3 956 948 aktier som tillsammans representerar 7,49 procent av Wedins aktiekapital och 7,45 procent av röstetalet. För ytterligare information: Håkan Dorm, bankdirektör, tfn: 08-58 59 34 69 FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Koncernen har drygt 470 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2005 uppgick balansomslutningen till 1 200 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000. Läs mer om FöreningsSparbanken på http://www.fsb.se.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07