Pressmeddelande -

FöreningsSparbanken och Friends i samarbete

FöreningsSparbanken stödjer olika typer av ungdomsverksamhet och har nu tecknat ett treårigt samarbetsavtal med Stiftelsen Friends. FöreningsSparbanken blir därmed en av Friends huvudsponsorer. – Vi vill stå bakom Friends fantastiska verksamhet och vara med att skapa en tryggare framtid för ungdomarna, säger Claes Fagerström, chef för Event & Sponsring på FöreningsSparbanken. Samarbetet förstärker också den långsiktiga satsning på ungdomar som sker inom FöreningsSparbanken. Varje år drabbas 100 000 ungdomar i grundskolan av mobbning och ca en miljon ungdomar deltar passivt utan att ingripa. Friends verkar genom att åka runt i landets skolor och utbilda barn och vuxna i förebyggande arbete mot mobbning och kränkande behandling. Idrottsrörelsen har också uppmärksammat att mobbningen fortsätter efter skoltid och har därför vänt sig till Friends för utbildning av idrottsledare och tränare. Eftersom FöreningsSparbanken är en av landets största sponsorer av idrottslag och har en tydlig ungdomsprofil i sin sponsorverksamhet, kommer FöreningsSparbanken aktivt att följa Friends arbete med utbildningsprogrammet för idrottsrörelsen. – Friends samarbete med FöreningsSparbanken innebär att vi kan möta efterfrågan på våra tjänster i Sveriges skolor. Konkret innebär det att vi med FöreningsSparbankens stöd har möjlighet att besöka 100 nya skolor och utbilda 5 000 nya kompisstödjare varje år, säger Paul Löfstedt, verksamhetschef på Friends. För ytterligare information: Claes Fagerström, chef Event & Sponsring, FöreningsSparbanken, tfn: 08-585 910 71 Paul Löfstedt, verksamhetschef, Friends, tfn: 08-545 519 96

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07