Pressmeddelande -

Kommuninvest och Swedbank i samarbete om kommunlån

I finanskrisens spår råder nya högre prisnivåer på marknaden för krediter. Swedbank och Kommuninvest inleder därför ett samarbete för att skapa bästa möjliga upplåning för krediter med kort räntebindning till kommuner och landsting.

Samarbetet mellan Kommuninvest och Swedbank bottnar i insikten att vi snarare kompletterar varandra än konkurrerar om finansiella tjänster till kommuner och landsting.

Samarbetet omfattar ca 33 miljarder svenska kronor och berör kommuner som är kunder i Swedbank och i sparbankerna. De kommuner som inte är medlemmar i Kommuninvest, och därmed inte kan låna från organisationen, har möjlighet att ansöka om medlemskap.

- Samarbetet med Kommuninvest är ett bra exempel på det engagemang Swedbank har för att landets kommuner och landsting i varje läge skall få bästa tänkbara finansiella erbjudande. Som huvudbank för majoriteten av Sveriges kommunkoncerner och landsting har vi högt ställda krav på att kunna erbjuda konkurrenskraftiga lösningar för kapitalplacering, finansiering och system för betalningar av löner och andra transaktioner, säger Jan Lidén, VD Swedbank

Den senaste tidens turbulens på den finansiella globala marknaden har inneburit att priset på likviditet har ökat. På en orolig marknad är Kommuninvests uppdrag som Kommungäld viktig. Med en kreditvärdighet av högsta rating - lika med svenska staten - skapas kostnadseffektiva finansieringsmöjligheter. Detta ger förutsättning för att erbjuda en attraktiv kredit med kort räntebindning genom Kommuninvest.

- Genom samarbetet med Swedbank ökar vi förutsättningarna för våra medlemmar att få tillgång till långsiktigt bästa möjliga kreditvillkor. Vi har ingått samarbetet mot bakgrund av vårt uppdrag att som Kommungäld, utifrån kommunal värdegrund och utan enskilt vinstintresse skapa förmånliga lösningar för medlemmarnas finansiella verksamhet. Medlemskapet i Kommuninvest är frivilligt och öppet för alla kommuner och landsting och därför riktar sig detta erbjudande till samtliga kommuner, landsting och deras majoritetsägda företag, säger Tomas Werngren, VD Kommuninvest.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kjell Hedman, vice VD och chef för Svensk Bankrörelse, Swedbank, tfn: 08-585 912 21
Tommy Lundgren, ansvarig för Offentlig Sektor, Swedbank, tfn: 070-326 13 60
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95

Tomas Werngren, VD, Kommuninvest, tfn 019-16 78 10, 070-645 06 69
Maria Viimne, V VD, Kommuninvest, tfn:019-16 78 42, 070-333 69 02
Anitha Holmberg, Informationschef, Kommuninvest, tfn: 019-16 78 06, 070-638 66 63

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 459 kontor i Sverige, 300 kontor i de baltiska länderna samt 190 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2007 uppgick balansomslutningen till 1 600 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 22 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07