Pressmeddelande -

Lönsamheten i skogsbruket är god anser 72 procent av de norrländska skogsägarna

De norrländska skogsägarna anser att lönsamheten i deras skogsföretag är mycket god eller tillfredsställande enligt undersökningen Skogsbarometern, som görs på uppdrag av LRF Konsult och Swedbank. En fortsatt god virkesmarknad har avgörande betydelse. Optimismen har dock börjat sjunka och de närmaste tre åren tror man på en vikande marknad för såväl timmer som massaved.

- Det som betyder mest i skogsägandet är själva känslan att äga skog följt av att det är en bra och långsiktig investering, säger Hans Wennberg, Swedbank. 61 procent av de norrländska skogsägarna anser att skog fortsatt är en lönsam investering. En siffra som ökar ju längre norrut i landet man kommer. Hela 70 procent har inga lån på sin skogsfastighet, att jämföra med 52 procent i Götaland.

Skog för 80 miljarder kronor ska byta ägare inom fem år
- Det handlar om affärer för ett värde upp till 80 miljarder kronor de närmaste fem åren, säger Johan Jansson, LRF Konsult, om uppgiften som beräknats utifrån att 15 av de privata skogsägarna planerar att sälja eller överlåta sin mark motsvarande 1,8 miljoner hektar skog. Lika många vill utveckla sitt skogsföretagande genom tillköp och utveckling av fastigheten. Kopplingen till släkten är mycket stark, och endast 13 procent uppger att de köpt sin fastighet på öppna marknaden. Motsvarande siffra i Svealand och Götaland är 22 procent. Den svenska skogen ägs till drygt hälften av privatpersoner och de står för ca 60 procent av råvaruleveranserna till landets skogsindustri. Skogsägarnas förväntningar är därför viktiga och intressanta.

Framtidstro - lågkonjunktur till trots
De privata skogsägarna tror på en ljus framtid, finansoro och begynnande lågkonjunktur till trots. Optimismen är inte lika stor som föregående år, en vikande konjunktur både för sågverken och för massa- och pappersindustrin spelar in. Skogsägarna tror på en negativ prisutveckling av timmer innevarande år, men är betydligt mer positiva gällande massaved. På sikt har skogsägaren en mer positiv syn på prisutvecklingen.

Skogsbarometern - Norrländska siffror

- 13 procent har köpt sin fastighet på öppna marknaden
- 26 procent lägger ned mer än 20 dagars eget arbete i sin skog
- 28 procent avser avverka under säsongen 2008/2009
- 72 procent anser att lönsamheten i skogsbruket är mycket god eller tillfredsställande
- 47 procent har fullständig skogsfärsäkring
- 70 procent har inga län på sin fastighet
- 53 procent skulle i första hand välja att investera i mer skog om de hade en miljon kronor över
- 26 procent bor mer än 3 mil från sin fastighet


Läs hela rapporten:
www.konsult.lrf.se eller www.swedbank.se/skogsbarometern

För ytterligare information kontakta
Johan Jansson, LRF Konsult Skogsbyrån, tfn: 08-657 47 43, 070-229 42 87
Hans Wennberg, Skog och Lantbruk, Swedbank, tfn: 070-518 78 08

Skogsbarometern är en årlig rapport om det ekonomiska läget bland Sveriges privata skogsägare och deras förväntningar på konjunkturen. Rapporten, som tagits fram av Swedbank och LRF Konsult med hjälp av Sifo, bygger på en intervjuundersökning bland 570 skogsägare jämt fördelade över landet.

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • skogsbarometern

Regioner

  • Gävleborg

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07