Pressmeddelande -

Michael Wolf tillträder som VD den 1 mars 2009

Michael Wolf startar sin anställning vid Swedbank den 1 december 2008. Han kommer att introduceras till bankens verksamhet under tre månader fram till sitt tillträde den 1 mars 2009. Jan Lidén kvarstår till bankens förfogande fram till att hans avtal löper ut den 25 april 2009.

"Det är med glädje som jag nu konstaterar att Intrum Justitia snabbt har rekryterat en ny VD vilket ger Michael Wolfs möjlighet att starta sin anställning redan den 1 december. Det här ger Michael möjlighet att på ett bra sätt få en omfattande introduktion till bankens hela verksamhet" säger Swedbanks styrelseordförande Carl Eric Stålberg.

"Som en konsekvens av detta har vi tidigarelagt hans tillträde som VD och koncernchef till den 1 mars 2009. Jan Lidén kommer som planerat att ansvara för att ta fram och presentera bankens helårsresultat 2008 den 12 februari" konstaterar Carl Eric Stålberg.


För ytterligare information:
Carl Eric Stålberg, Styrelsens ordförande, 08-5859 1296
Thomas Backteman, Chef Kommunikation och IR, 08-5859 3509
Anna Sundblad, presschef, 070-321 39 95

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 459 kontor i Sverige, 300 kontor i de baltiska länderna samt 190 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2007 uppgick balansomslutningen till 1 600 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 22 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07