Pressmeddelande -

Ny ränta på fackliga Medlemslån

Räntan på FöreningsSparbankens Medlemslån höjs andra kvartalet 2006 till 6,20 %, föregående kvartal var räntan 5,86 %. Den nya räntan gäller under perioden 3 april till och med 30 juni 2006. Räntan på FöreningsSparbanken Medlemslån är marknadsanpassad och fastställs i början av varje kvartal till Stibor 90 dagar + 3,90 procentenheter. Det innebär att Medlemslånet har omkring två procentenheter lägre ränta än andra banklån utan säkerhet. Inga avgifter tillkommer. Idag ändras även räntan på FöreningsSparbankens MedlemsBillån till 5,38 % (gäller nytecknade krediter). Lånet introducerades i augusti 1995 och vänder sig till fackliga medlemmar som skall köpa ny eller begagnad bil. Även räntan på MedlemsBillånet är marknadsanpassad och fastställs första bankdagen varje månad. Ingen uppläggningsavgift tas ut och ej heller aviseringsavgift om kunden väljer automatisk betalning av lånet. För ytterligare information om Medlemslån: Erik Forsman, FöreningsSparbanken, tfn 08-585 930 02 För ytterligare information om MedlemsBillån: Stefan Wigström, FöreningsSparbanken Finans, tfn 08-585 933 42 FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, S:t Petersburg och Tokyo. År 2005 uppgick balansomslutningen till 1 200 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 16 000. Läs mer om FöreningsSparbanken på http://www.fsb.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07