Pressmeddelande -

PMI föll till 39,0 i oktober - rekordsvagt konjunkturläge i tillverkningsindustrin

* PMI-totalt sjönk till 39,0 i oktober, jämfört med 42,3 i september. Enligt inköpscheferna är konjunkturläget i tillverkningsindustrin skörare än någonsin tidigare i PMI:s 14-åriga historia.

* Samtliga delindex (produktion, orderingång, sysselsättning, leveranstider och lager) gav negativa bidrag till PMI-totalt. Även de krympta orderstockarna vittnar om ett lågt efterfrågetryck.

* Framtidstron i tillverkningsindustrin är nu betydligt svagare. Företagens produktionsplaner för det kommande halvåret är kraftigt nedreviderade och index uppmätte rekordlåga 39,5. Därmed ges signaler till arbetsmarknaden att ytterligare personalminskningar i tillverkningsindustrin är att vänta.

* För andra månaden i rad föll pristrycket i tillverkningsindustrin till nivåer som är mer förenliga med tidigare lågkonjunkturer. Index sjönk till 38,2 till följd av lägre globala råvarupriser. Denna utveckling underlättar för Riksbanken att bedriva en mer expansiv penningpolitik.


Nästa publicering: Måndagen den 1 december 2008

För ytterligare information:
Cecilia Hermansson, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank, tfn 08-585 915 88, cecilia.hermansson@swedbank.se
Svante Axelsson, SILF, 08-752 16 70, professionals@silf.se
Hans-Gunnar Gustavsson, SILF, 08-752 16 73, professionals@silf.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07