Pressmeddelande -

PMI sjönk till 52,9 i juni 2011

– svalare svensk industrikonjunktur när omvärldskonjunkturen växlar ned

  • PMI-totalt föll med 3,2 indexenheter till 52,9 i juni från 56,1 i maj och är därmed på den lägsta nivån sedan sommaren 2009. Det innebär att den svenska industrin växer i en betydligt långsammare takt jämfört med årets första kvartal då PMI-indexet pendlade kring 60-nivån.

  • Produktion och orderingång svarade för de största negativa bidragen till att totalindexet minskade, följt av sysselsättning och företagens leveranstider. Eftersom industrins lager sjönk gav det ett positivt bidrag till PMI.

  • Industriföretagens produktionsplaner för det närmaste halvåret har reviderats ned för tredje månaden i rad, men befinner sig alltjämt i tillväxtzonens övre gräns.

  • Nedväxlingen i industrikonjunkturen och sjunkande globala råvarupriser har lett till en lägre prisökningstakt inom producentledet. I juni sjönk index för leverantörernas råvaru- och insatsvarupriser till 60,5 från 63,5 i maj.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank, tfn 08-5859 7730, jorgen.kennemar@swedbank.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • pmi
  • omvärldskonjukturen
  • industrikonjukturen
  • swedbank

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07